Frågor

Vad ar en flexibel arbetsmarknad?

Vad är en flexibel arbetsmarknad?

Flexibilitet betyder en förmåga hos personer, maskiner och organisationer att anpassa sig till alla förändringar i förutsättningarna för verksamheten.

Vart hittar man anställningsbevis?

Både anställningsbevis och arbetsgivarintyg hittar du under fliken Personal i systemet. Om du inte hittar den person du söker efter i personallistan kan du ändra status till All personal och sedan klicka Sök, då kommer även de som har en avslutad anställning med i sökningen.

Hur får man ett arbetsgivarintyg?

Man har rätt till ett arbetsgivarintyg Den här rätten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och det finns ingen tidsgräns. Man kan alltså begära att få ett arbetsgivarintyg från en arbetsplats man arbetade på för flera år sedan. Om arbetsgivaren inte vill lämna ett arbetsgivarintyg kan man ta hjälp av facket.

Hur ser jag mitt anställningsavtal?

Senast en månad efter att du börjat din anställning ska du enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) få skriftlig information om alla villkor som är viktiga för din anställning. Normalt ges den informationen i form av ett anställningsavtal.

Hur får man tag på Arbetsgivarintyg?

Blanketter för arbetsgivarintyg hittar du hos ditt fack. Antingen ringer du dem och ber dem skicka hem papper till dig eller så går in på deras hemsida och skriver ut blanketter.

Vad är ett anställningsintyg?

Anställningsintyg. När en anställning har upphört ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg. Du har också rätt att när som helst begära och få ett anställningsintyg. Anställningsintyget ska innehålla uppgifter om: var du är anställd, det vill säga hos vilken arbetsgivare, när du började din anställning och. din befattning.

Vad innebär tidsbegränsad anställning?

Tidsbegränsad anställning innebär att du har ett start- och ett bestämt slutdatum för din anställning redan från början. Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal ska gälla tillsvidare.

Vad är en visstidsanställning enligt lagen?

Så kallad ”timanställning” finns inte som giltig anställningsform enligt lagen. ”Timanställning” finns inte heller i våra kollektivavtal. Däremot finns det ofta inga regler för hur kort en visstidsanställning kan vara.

Vad är huvudregeln i lagen om anställningsskydd?

Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal ska gälla tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar, till exempel provanställning eller vikariat, är alltså undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal.

Vad betyder vertikal segregering?

Det finns olika typer av segregering på arbetsmarknaden, de mest studerade är horisontell segregering och vertikal segregering. Horisontell segregering handlar om att vissa grupper söker sig till vissa typer av yrken, medan vertikal segregering handlar om var i hierarkin vi finner olika grupper av människor.

Vad är horisontell könssegregering?

Med horisontell könssegregering menas att kvinnor och män har olika yrken och arbetsgivare samt arbetar i olika branscher.

Vilka yrken är kvinnodominerade?

Många vårdyrken är kvinnodominerade Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent kvinnor. Skolsköterskor har 99 procent kvinnor, barnsköterskor, tandsköterskor och hudterapeuter har 98 procent kvinnor.

Share this post