Frågor

Vad ar en Saljradgivare?

Vad är en Säljrådgivare?

I rollen som säljrådgivare kommer du möta kunden i bilhallen men också ute på aktiviteter och över telefon och på ett proffsigt sätt inspirera till inköp och skapa en oförglömlig kundupplevelse.

Vad är Abonnemangsförsäljare?

Säljer och förmedlar varor och tjänster per telefon till företag eller privatpersoner. Söker upp och värvar medlemmar eller bidragsgivare till organisationer.

Hur mycket tjänar man som Lånehandläggare?

41 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en Transportbilssäljare?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för säljare, tjänster….Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2017 37 500 kronor 44 400 kronor
2018 40 100 kronor 45 200 kronor
2019 37 800 kronor 44 700 kronor
2020 40 400 kronor 45 500 kronor

Hur mycket tjänar en Kökssäljare?

Dela

Medellön Medianlön Medelålder
33.370 kr 28.000 kr 35,8 år

Hur mycket tjänar Telia?

Telia company AB, vd årslön 18 340 813 kr. SJ, vd, årslön: 5 601 400 kr. Trafikverket, Gd, årslön: 2 383 975 kr. Vattenfall, vd, årslön: 17 826 684 kr.

Vad gör man som Lånehandläggare?

Tjänsten innebär att du talar med privatpersoner med höga/stora lånekostnader, analyserar deras lånesituation och övertygar dem om nyttan med personlig lånerådgivning för att sänka sina lånekostnader.

Vad gör en Bolånehandläggare?

fatta kreditbeslut och vara med att bevilja bolåneansökan/lånelöften (tillsammans med kreditavdelningen) ha daglig kontakt med kunder och bearbeta din kundportfölj genom hela bolåneprocessen (från ansökan till utbetalning)

Hur mycket tjänar en säljledare?

44 200 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en försäljningsdirektör?

Marknadslön för Försäljningschef. Marknadslönen för försäljningschefer ligger 2022 mellan 48 000 och 62 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 60 000 kronor och uppåt.

Share this post