Frågor

Vad ar ingress exempel?

Vad är ingress exempel?

En ingress, som brukar vara skriven med fetstil, inleder oftast en journalistisk text, till exempel en nyhetsartikel eller ett reportage, på webben eller i en papperstidning. Om du skriver brukstexter som inte är journalistiska, till exempel en rapport, inleder du antagligen med en sammanfattning snarare än en ingress.

Vad är en Ingresstext?

Ingressen är din chans att presentera webbsidans ämne för läsarna och göra dem sugna på att läsa vidare. Ta vara på den! Skriv självständiga ingresser som snabbt kommer till saken, så kommer dina läsare att tacka dig. En ingress är en inledande text överst på webbsidan, som visar vad sidan tar upp.

Vad ska en ingress innehålla?

En ingress är ca tre meningar (200–300 tecken) lång och kan exempelvis innehålla ett påstående ur brödtexten eller ett citat från en person som intervjuas. Stryk onödiga ord och försök att skriva tydligt. Ingressen markeras i fetstil. En rubrik är kort, smart och direkt.

Vad är skillnaden på ingress och inledning?

En ingress är en (ofta) fetmarkerad inledning av en text. Alltså precis detta du läser just nu. Den fungerar både som en kort sammanfattning av innehållet, och som en lockande väg in i en text. Lyckas vi fånga läsarens intresse här är chansen stor att hen fortsätter läsa.

Vad är en brödtext?

Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ordbild.

Vad heter en artikels löpande text?

Hur många texttyper finns det?

Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett .

Vad är en inledning?

Inledningen skall ge läsaren en kortfattad överblick av ämnet och sätta artikelsubjektet i sitt sammanhang. Om ämnet exempelvis är en person bör inledningen sammanfatta vad personen är känd för.

Hur man skriver en brödtext?

Ingressen ska helt enkelt bekräfta för läsaren att det är rätt text att läsa vidare i. Texten som följer efter ingressen kallas brödtext. Brödtexten ska struktureras efter principen en tanke = punkt och en huvudtanke = nytt stycke. Då blir det lagom långa rader, luftigt och överskådligt.

Vad är brödtext och varför heter det så?

Etymologi: Av tyska Brotschrift (”den tryckstil med vilken boktryckaren förtjänade sitt bröd”), grafisk term för den löpande textens (brödtextens) teckensnitt och teckengrad. På den tid då typografer satte texten för hand fick man lön efter antalet satta rader.

Vad är ingress och brödtext?

Ingressen bör vara en kort sammanfattning av texten och beskriva textens huvudinformation. Ingressen ska helt enkelt bekräfta för läsaren att det är rätt text att läsa vidare i. Texten som följer efter ingressen kallas brödtext.

Hur ska man börja en ingress?

Låt dina ingresser vara korta och koncisa Kom till saken snabbt och håll ingressen kort – två till tre meningar eller rader är en bra riktlinje. Ofta kan du stryka eller korta ner formuleringar som ”På den här sidan kan du läsa mer om …”. Börja i stället med att fånga in textens kärna.

Vad innehåller en brödtext?

Vilken funktion fyller ingressen?

Ingressen är den inledande delen av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste, och att locka till läsning av resten av artikeln. I tidningar och tidskrifter är ingressen vanligtvis ett stycke i fet stil mellan rubriken och brödtexten.

https://www.youtube.com/watch?v=s0yRrnOEWFY

Share this post