Frågor

Vad ar preliminart bostadsbidrag?

Vad är preliminärt bostadsbidrag?

Bostadsbidraget som du får är ett preliminärt bidrag. Det betyder att vi beräknar det med hjälp av uppgifterna som du lämnar, men ditt slutliga bidrag bestäms i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår som du fick bidrag under.

Hur räknar Försäkringskassan ut bostadsbidrag?

Försäkringskassan beräknar ditt bostadsbidrag utifrån uppgifterna i din ansökan om inkomster, boende och familjesituation. Året efter att du fått bidrag kontrollerar vi med Skatteverket om uppgifterna stämde. Om du hade högre inkomster än du skrev i ansökan blir du skyldig att betala tillbaka pengar.

Hur mycket kan man ha på banken för att få bostadsbidrag?

Om du är ensamstående räknas 15 % av förmögenheten över 100 000 kronor med som en del av din årsinkomst. Om du har en make eller sambo räknas 15 % av er gemensamma förmögenhet över 200 000 kronor med som en del av er årsinkomst.

Kan man få bostadsbidrag som sambo?

Om du är gift eller sambo ska ni ansöka om bostadstillägg tillsammans. Har jag rätt till bostadstillägg om jag har bostadsbidrag? Ja, du kan få både bostadsbidrag till barnfamiljer och bostadstillägg. När bostadstillägget beräknas tar Försäkringskassan hänsyn till hur mycket du får i bostadsbidrag.

Är bostadsbidrag gratis?

Bostadsbidrag till barnfamiljer är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende. Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag. Bostadsbidrag till unga under 29 år är ett stöd för unga som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Vem som har rätt till bostadsbidrag?

Du som är under 29 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag. Det gäller oavsett om du arbetar eller studerar. Du kan få bostadsbidrag även om du hyr i andra hand eller äger din bostad. Hur stort bidrag du kan få beror på dina inkomster och kostnader.

Share this post