Frågor

Vad finns de for diabetes?

Vad finns de för diabetes?

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar som har högt blodsocker som gemensam nämnare. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner, så en person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett i sin sjukdom. Läs mer om diabetes typ 1 här.

Hur många typer av diabetes finns det?

Forskare har funnit att diabetes kan delas in i fem olika undergrupper istället för dagens två. Den nya diagnosindelningen ökar möjligheten att förutse risk för allvarliga följdsjukdomar och ge förslag på behandling.

Vilken typ av diabetes är vanligast?

Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen.

Vad är normalt blodsocker vid diabetes?

Normalt blodsocker vid diabetes. För de flesta friska individer är normala blodsockernivåer följande: Mellan 4,0 till 5,4 mmol/l (72 till 99 mg/dl) vid fastande. Upp till 7,8 mmol/l (140 mg/dl) 2 timmar efter att ha ätit.

Hur bedöms en diabetesfot?

Som patient har du rätt att få dina fötter undersökta av läkare, diabetessköterska eller fotterapeut en gång per år, det kallas för fotstatus. Utöva din rätt som patient och få din årliga koll för att på så vis kunna få en adekvat bedömning om hur dina fötter mår. Hur bedöms en diabetesfot?

Kan du dricka vin eller öl om du har diabetes?

Du som har diabetes har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar om du dricker måttliga mängder alkohol. Det går alltså att dricka lite vin eller öl till maten även om du har diabetes, men det är viktigt att du inte dricker alkohol på fastande mage eller i för stora mängder.

Varför drabbas du av diabetesfötter?

Diabetesfötter innebär problem med fötterna och kan drabba personer med såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Det är därför extra viktigt att du som har diabetes är noga med att ta hand om dina fötter. Det finns två olika typer av komplikationer som kan drabba dig som har diabetes, angiopati och neuropati.

Share this post