Frågor

Vad hander efter muntlig forberedelse?

Vad händer efter muntlig förberedelse?

I vissa fall kan tingsrätten även hålla en s.k. förenklad huvudförhandling i samband med den muntliga förberedelsen och därefter avgöra målet. Domstolen brukar tycka att det är bra att parterna kommer personligen till sammanträdet, även om de har ombud.

Hur många muntliga förberedelser?

Enligt regelverket så ska förberedelse i målet ske om det har utfärdats en stämning. En förberedelse kan vara både muntlig och skriftlig eller en blandning av bägge delar. Det finns inte någon uttrycklig lagregel som bestämmer exakt hur en förberedelse ska gå till, vare sig den är muntlig eller skriftlig.

Detta sker ofta genom att ordföranden ställer frågor till parterna. Senast i samband med den muntliga förberedelsen ska tingsrätten också upprätta en tidsplan för den fortsatta handläggningen av målet. Tingsrätten gör oftast också en sammanställning under eller direkt efter den muntliga förberedelsen.

Vad är syftet med den muntliga förberedelsen?

Det kan dessutom tänkas att någon eller bägge av parterna inser att dom hellre skulle försöka lösa tvisten på ett annat sätt. Angående frågan om bevisningen så gäller att vittnen förhörs endast under huvudförhandlingen. Under förberedelsen ska parterna ange vilka bevis dom vill lägga fram och vad bevisen har för syfte.

Hur lång tid tar en muntlig förberedelse?

Målet ska då klargöras, dvs vad det är som är tvistigt och inte mellan er. Hur lång tid? Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad- boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som tar flera månader i anspråk, upp till 3-4 månader.

Vad ska finnas med i ett svaromål?

Svarandens svar på kärandens stämningsansökan kallas svaromål. I svaromålet redogör svaranden för sin inställning till yrkandens, redogör för omständigheter och grunder samt anger eventuell bevisning.

Hur länge varar en vårdnadstvist?

Man kan i sammanfattning säga att en vårdnadstvist som slutar med en överenskommelse vid första sammanträdet i tingsrätten tar 3-5 månader. Om det inte blir någon överenskommelse då och det skall göras en vårdnadsutredning får man räkna med 8-12 månader, ibland längre tid.

Share this post