Frågor

Vad hander med bilforsakringen nar nagon dor?

Vad händer med bilförsäkringen när någon dör?

När någon avlidit ska försäkringarna avslutas. Vissa avslutas automatiskt, andra måste dödsboet säga upp. Ligger hemförsäkringen i ett dödsbo kan den sägas upp först när bouppteckningen är klar. Ett skäl är att det rättsskydd som ingår i försäkringen kan behöva tas i anspråk av dödsboet.

https://www.youtube.com/watch?v=PqXDh72YFsI

Vilken försäkring täcker dödsfall?

Begravningsförsäkringar, livförsäkringar, försäkringar genom arbetsgivare och fack, olycksfalls- och reseförsäkringar liksom vissa hemförsäkringar betalas ut till förmånstagare (make/maka/registrerad partner, sambo och barn) vid dödsfall.

Får man röra saker i ett dödsbo?

Äganderätten övergår från dödsboet till arvingarna först efter at bouppteckning har gjorts och arvet har skiftats. Detta innebär alltså att svaret på din fråga är nej, det är inte okej att arvingar tar saker ur dödsboet innan bouppteckningen har gjorts.

Vilka är försäkringar vid dödsfall?

Det finns idag flertalet försäkringar vid dödsfall, några är lagstadgade, vissa omfattas du av i och med din anställning och andra kan du välja att teckna själv. Efterlevnadspensionen är exempel på en ersättning vilken skulle kunna ses som en lagstadgad försäkring vid dödsfall.

Kan du säga upp djurförsäkringen på årsförfallodagen?

Du kan byta försäkringsbolag på försäkringens årsförfallodag. Du kan säga upp försäkringen genom att fylla i formuläret eller ring 0770-820 028. Om du ska säga upp en djurförsäkring ringer du istället 0770-117 177. Du kan meddela oss när som helst under året att du vill avsluta försäkringen på årsförfallodagen.

Hur ska du avsluta din försäkring när du ska sälja bil?

Du behöver inte avsluta din försäkring när du ska sälja bil. Det gör försäkringsbolaget och Transportstyrelsen åt dig. Processen är enkel – när du ska sälja din bil måste du anmäla om ägarbyte till Transportstyrelsen.

Share this post