Frågor

Vad har man for amnen i ekonomi juridik?

Vad har man för ämnen i ekonomi juridik?

Det här lär du dig på programmet Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem.

Vilka ämnen läser man på juristprogrammet?

Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt.

Vad behöver man för att läsa juridik?

Hej, För att bli antagen på juristprogrammet behöver du ha grundläggande behörighet, Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (detta kallas områdesbehörighet 1 eller A1).

Är det mycket matte i ekonomi juridik?

Ekonomi-juridik har två kurser i matte, samma som Samhällsprogrammet, så jag skulle inte säga att det är mycket matte där. Men har du svårt med matten så är det naturligtvis bra om du kan fokusera lite extra på det nu och försöka förbättra dig.

Vad kan man plugga vidare efter ekonomi juridik?

området ekonomi, juridik, samhällsvetenskap och språk. Några av de yrken du kan plugga vidare till efter Ekonomiprogrammet är jurist, marknadsförare, inköpare, ekonom, revisor eller redovisningskonsult.

Hur mycket läser man på Juristprogrammet?

Juristprogrammet leder till en yrkesexamen, en så kallad juristexamen, är 270 högskolepoäng eller 4,5 års heltidsstudier. Andra juridiska utbildningsprogram omfattar heltidsstudier på minst 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen.

Hur många hoppar av Juristprogrammet?

Trycket på högskoleplatser är högre än någonsin. Men nästan 30 procent hoppar av sin utbildning redan under första terminen vilket kostar lärosätet, samhället och studenten stora pengar. – Avhopp är problematiskt på många olika sätt.

Hur mycket matte läser ekonomi?

Hej Nina! Till Ekonomiprogrammet på Universitetet krävs det, mycket riktigt, Matte 3 godkänt.

Share this post