Frågor

Vad innebar amorteringskravet for mitt bolan?

Vad innebär amorteringskravet för mitt bolån?

Vad innebär amorteringskravet för mitt bolån? Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år. Bolån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 1 procent per år.

Vad blir din amortering av bostaden?

Din amortering blir 2 procent+1 procent: 1 Du lånar 85 procent av bostadens värde (1 700 000/2 000 000) = 2 procents amortering 2 Lånebeloppet är högre än 4,5 gånger din årsinkomst = 1 procent amortering 3 Detta innebär att din totala amortering blir 3 procent av 1 700 000 kr.

Vad innebär skärpt amorteringskrav?

Från 1 mars 2018 infördes skärpt amorteringskrav. Det innebär att du som tar nya bolån och lånar mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst ska amortera minst 1 procent utöver nuvarande krav.

Vad innebär amortering på fritidshuset?

Ni köper ett fritidshus för 1 800 000 kr och lånar 1 100 000 kr. Din amortering blir 1 procent + 1procent: Vilket innebär att er totala amortering blir 2 procent av 1 100 000 kr (lånebeloppet på fritidshuset). Det tidigare bolånet på villan berörs inte.

Vad innebär amorteringskraven?

Amorteringskraven innebär att: 1. Bolån mellan 50–70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet per år. 2. Bolån över 70 % av bostadens värde ska amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet per år. 3.

Hur mycket ska amorteras i bostaden?

Din amortering beräknas utifrån hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd och din inkomst. Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år. Bolån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 1 procent per år.

Hur mycket ska du amortera för ett bolån hos oss?

Amorteringskravet bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån hos oss. Hur mycket du behöver amortera bestäms av lånets storlek i förhållande till bostadens värde, samt hushållets inkomst. Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år.

Vad gäller amortering av bolån?

Inget krav på amortering. Minst 1 %. (0 % + 1 %) *Detta gäller även om belåningsgraden är under 50 procent av bostadens värde. Du som har bolån tagna före den 1 juni 2016 och utökar ditt bolån, kan välja att amortera det nya lånet enligt alternativregeln. Det innebär att du amorterar det nya lånet på tio år.

Share this post