Frågor

Vad kostar grabbarna flytt?

Vad kostar grabbarna flytt?

Piano eller inte, antal lådor och personer, trappor, hiss, förpackningsmaterial, packning är några faktorer som påverkar hur dyr flytten blir. Grabbarna debiterar ungefär 400 euro för en flyttning från en tvåa, inklusive bil och moms.

Hur länge gäller normalt ett trafiktillstånd?

Hur länge gäller ett yrkestrafiktillstånd? Ditt yrkestrafiktillstånd gäller tillsvidare. Det kan dock dras tillbaka om du skulle bryta mot någon av reglerna för ett godkänt trafiktillstånd. I vissa fall kan man också begränsa detta tillstånd till en viss tidsperiod.

Vad kostar en normal flytt?

Som tidigare nämnt avgör oftast timpriset kostnaden för flytten. Många företag har en tabell på sin hemsida som kan ge en indikation på vad slutpriset för flytten blir, men generellt ligger pris per timme för en flyttfirma på mellan 400kr/timme till 600kr/timme. Då ingår en person som sköter flytten samt bil.

Vad menas med Beställaransvar?

Reglerna om beställaransvar innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. Dessa regler är ett av flera instrument för att komma till rätta med missförhållanden inom den yrkesmässiga trafiken.

Hur ser regelverket ut för att få utföra cabotage?

Bestämmelserna om cabotagetransporter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (”Godsförordningen”).

Hur ser man om man har trafiktillstånd?

Transportstyrelsen erbjuder nu en e-tjänst, som gör det lättare att beställa uppgifter som visar om ett företag har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg. I e-tjänsten ”Kontrollera trafiktillstånd” anges företagets organisationsnummer och svar lämnas till den e-postadress som skickas med beställningen.

Share this post