Frågor

Vad menas med tyst hjartinfarkt?

Vad menas med tyst hjärtinfarkt?

Vad är en ”tyst” hjärtinfarkt? – En tyst hjärtinfarkt är en hjärtinfarkt som inträffar utan de typiska bröstsmärtorna och kan innefatta mer ovanliga symptom, som till exempel matsmältningsproblem. Tysta hjärtinfarkter är vanligare bland kvinnor, äldre och diabetiker och är svårare att upptäcka, säger Rhianna.

Vilka är vanliga symtom vid hjärtinfarkt?

Det här är några vanliga symtom vid en hjärtinfarkt: Stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna Obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna

Kan hjärtinfarkt vara livshotande?

Vid en hjärtinfarkt kan hjärtat skadas så att det inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård, desto större är möjligheten att begränsa hjärtinfarktens utveckling.

Vilken del av rehabiliteringen efter hjärtinfarkt sker hemma?

En stor del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt sker hemma. Din delaktighet i din närståendes återhämtning kan därför ha stor betydelse. Du kan be att få vara delaktig vid planering av rehabiliteringen redan under tiden på sjukhuset.

Vilka är specialenheterna för hjärtrehabilitering?

På de flesta sjukhus finns speciella enheter för hjärtrehabilitering där läkare, sjuksköterskor, dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och ibland psykologer arbetar. Du får så snart som möjligt ta del av specialenhetens resurser för din rehabilitering om du haft en hjärtinfarkt.

Hur känner jag att jag är på väg att få hjärtinfarkt?

Det mest typiska symtomet på hjärtinfarkt, för både män och kvinnor, är kraftiga smärtor mitt i bröstet. Ibland strålar smärtan ut till arm, hals, nacke, käkar, mage eller rygg. Smärtan är ihållande, den drabbade kan må illa, känna ångest och få yrsel. Vissa kan insjukna i hjärtinfarkt utan att de upplever smärta.

Vad är liten hjärtinfarkt?

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats och helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl. Hjärtat får då syrebrist eftersom blodet inte kan passera som det ska och det kan vara livshotande.

Hur länge kan man ha en tyst hjärtinfarkt?

Smärtan kan vara i flera timmar. Extrem trötthet under flera veckor kan förebåda hjärtinfarkt, framförallt hos kvinnor. Tyst infarkt ger inte typiska besvär och upptäcks ofta långt efteråt, till exempel vid hälsoundersökningar med EKG. Tysta infarkter är vanligare hos kvinnor.

Hur vet män om män har problem med hjärtat?

Vid akut hjärtsvikt är symtomen dramatiska och livshotande. Vanliga symtom är kraftig andnöd, rosslande andning, kallsvettningar, kraftig blekhet, svår hjärtklappning och ångest samt ibland rosaskummig vätska i munnen som kommer från lungorna (lungödem). Ambulans bör genast tillkallas.

Hur känns hjärtinfarkt kvinnor?

Symtomen på hjärtinfarkt kan yttra sig lite olika för kvinnor och män. Men för både kvinnor och män gäller en tryckande smärta mitt i bröstet, matsmältningsliknande besvär, ryggsmärtor, yrsel, illamående och kräkningar. Andra vanliga hjärtinfarktsymtom är kallsvett, trötthet, andnöd och ont i en arm.

Share this post