Frågor

Vad tjanar en bas U?

Vad tjänar en bas U?

Rollen som BASu innebär bland annat att man ska ha uppsyn över risker och rapportera tillbud. Avtalet som Vision har tecknat ger åtta kronor extra per timme. För en hel beredskapsvecka, som inträffar var sjunde vecka, innebär det 1 324 kronor.

Hur mycket tjänar bygg och anläggning?

42 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en undersköterska i regionen?

Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 400 kronor där de bäst betalda hade en lön på 30 900 kronor eller mer.

Vad tjänar en nyexaminerad undersköterska?

Medellönen för en Undersköterska är 23 850 kr brutto per månad (131 kr per timme) vilket är 11 950 kr (-33%) mindre än den nationella medellönen i Sverige. En Undersköterska kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 17 200 kr. De högsta lönerna kan överstiga 30 000 kr.

Kan byggherre vara både bas U och bas-p?

Det är som sagt två olika roller med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, men de har samma föreskrifter och lagstiftning att förhålla sig till. Det finns däremot ingenting i lagstiftningen som förbjuder att BAS-P och BAS-U är samma person, vilket gör detta möjligt.

Hur mycket måste en bas u vara närvarande på arbetsplatsen?

Hur mycket måste en BAS-U vara närvarande på arbetsplatsen? En BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförande) behöver inte, som många tror, vara ständigt närvarande och övervaka minsta lilla aktivitet.

Hur mycket tjänar en undersköterska på sjukhuset?

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Privat sektor
29 500 kr 28 300 kr 29 800 kr

Vad kan jag begära i lön som undersköterska?

Hur mycket kan en undersköterska begära i lön? En undersköterska kan begära ungefär 28900 kronor i lön.

Share this post