Frågor

Vad tjanar en elektriker i Tyskland?

Vad tjänar en elektriker i Tyskland?

3D-grafiker 35 200
Djurvårdare vid djurpark 24 800
Drifttekniker / Supporttekniker 37 900
Ekonom 46 800
Elektriker 34 200

Vad är Rumäniens befolkning?

Landet gränsar i norr mot Ukraina, i öster till Moldavien och Svarta havet, i söder till Bulgarien, längs med floden Donau, och i väster mot Ungern och Serbien. Rumäniens befolkning utgjorde 20 121 641 personer vid folkräkningen 2011 och är därmed ett av Östeuropas folkrikare länder.

Hur länge har Rumäniens historia präglats?

Rumäniens moderna historia har präglats av det kommunistiska styret sedan 1947. Efter en period av svårt förtryck under den kommunistiske diktatorn Nicolae Ceaușescu från 1965 till 1989 blev landet en demokratisk republik. Rumänien är medlem av militäralliansen Nato sedan 29 mars 2004 och Europeiska unionen sedan 1 januari 2007.

Vad är parlamentet i Rumänien?

Rumänien är en demokratisk republik med ett semipresidentiellt system. Den lagstiftande makten innehas av parlamentets två kammare, Senat (senaten), med 140 medlemmar varav 18 representanter för de etniska minoriteterna, och Camera Deputaților (deputeradekammaren), med 345 medlemmar. Medlemmarna i varje kammare väljs vart fjärde år.

Hur länge får man bo i Tyskland?

Som turist får du stanna i Tyskland i 90 dagar utan visum, men om du har bestämt dig för att bosätta dig i landet tillsvidare måste du skaffa ett särskilt intyg.

Kan man flytta från Sverige till Tyskland?

Flytta till Tyskland Som turist får du stanna i Tyskland i 90 dagar utan visum, men om du har bestämt dig för att bosätta dig i landet tillsvidare måste du skaffa ett särskilt intyg. Intyget fungerar också som ett arbetstillstånd.

Share this post