Frågor

Varfor forsvinner brev?

Varför försvinner brev?

– Det allra vanligaste är att de har blivit felutdelade. Brev sorteras i maskiner och då kan det bli sorteringsfel och så upptäcker brevbäraren i sin tur inte det. Ibland händer det också att de kan fastna och gå sönder i våra maskiner, eller så råkar man själv slänga ett brev med direktreklamen, säger Per Ljungberg.

Varför får jag ingen post?

Orsaken kan vara att adressat, gata eller nummer förväxlas då brevbäraren sorterar sin post inför utdelningsrundan. Om det finns fler än en postoperatör där du bor, försök kontrollera vilken av dem som har delat ut försändelsen (med hjälp av eventuell stämpel och frankering eller genom att kontakta avsändaren).

Vad händer med försvunna paket?

Att begära ersättning för borttappade försändelser Enligt postlagen (2 kap. 7 §) kan kunden endast få ersättning för förlust, skada eller försening om detta finns avtalat mellan kunden och företaget. I avsaknad av särskilt avtal med PostNord är det våra standardvillkor som gäller.

Vad ska jag göra om jag inte fått mitt paket?

Bra att känna till innan du reklamerar Brev som vi inte kunnat dela ut på grund av felaktig eller ofullständig adress skickas tillbaka till avsändaren. Saknas avsändaradress skickar vi enligt Postlagen inrikes brev till Post- och telestyrelsen. Det går att efterfråga saknade brev på PTS:s webbplats.

Hur ofta försvinner brev på posten?

Här framgår att 0,3 procent av de testbrev (med så kallade transpondrar) som skickades i Postnords kvalitetsundersökningar under 2016 betecknas som ”försvunna”. Sett till det totala antalet brev som Postnord hanterade under 2016 – drygt 1,8 miljarder – betyder det 5,5 miljoner brev.

Var är mitt brev?

Med PostNord App får du snabbt koll på var paketet befinner sig och när det väntas komma fram. Med appen och mobilt BankID kan du legitimera dig digitalt och sedan välja att själv hämta paketet, eller skicka vidare avin och låta någon annan hämta.

Vad händer med förlorad post?

Brev som inte har kunnat delas ut eller som är underfrankerade kommer efter ett tag till PTS. PTS har särskilda befogenheter att öppna breven i syfte att hitta avsändaren. Hittar myndigheten information om avsändaren så skickas brevet tillbaka till denne.

Hur länge Tulldeklarerar Postnord?

Under perioder med hög arbetsbelastning kan det ta ett par veckor innan du får din leverans.

När kommer mitt brev fram?

Vardagen efter inlämningsdagen utom i vissa geografiska riktningar (pdf) (2 dagar).

Share this post