Frågor

Varfor har man seminarium?

Varför har man seminarium?

Ett seminarium kan ha många olika användningsområden. Dels kan man ha det som en undervisningsform för att få ett effektivt lärande. Man kan ha det som ett forum, en mötesform och sist men inte minst som en diskussion där man kan dra olika slutsatser som prövas mot varandra i seminariet.

Varför har man seminarium på universitet?

Seminarierna är till för att du och dina kursare ska kunna diskutera djupare tillsammans med läraren.

Hur viktiga är seminarium?

Ett seminarium är oftast obligatoriskt och innehåller mer praktiska moment. Läraren instruerar om vad, hur mycket och till när, viss kurslitteratur ska läsas. Ibland kräver de en sammanfattning som ska lämnas in.

Kan man få underkänt på seminarium?

När du klarat av ett delmoment på en kurs får du betyg efter en skala som finns angiven i respektive kursplan. Ibland kan du bara få betyget Godkänd, ibland kan du också få Väl godkänd. Om du blir underkänd på din tenta kan du göra om den vid ett senare tillfälle, en så kallad omtenta.

Får man ha anteckningar på seminarium?

Alla andra lyssnar och tar anteckningar men tillåts inte avbryta. I ett fysiskt rum sitter den lilla gruppen i mitten och de andra runt om. När 10 minuter gått ställer åhörarna sina frågor och den mindre gruppen antecknar. De får sedan ytterligare 5 minuter att diskutera frågorna.

Hur har man ett seminarium?

Fyra tips för ett lyckat seminarium

  1. Skapa en inkluderande miljö där alla vågar tala. Alla känner sig inte lika bekväma i en större grupp (särskilt online) när det gäller att säga något.
  2. Bryt upp seminariet i mindre grupper.
  3. Poängtera syftet och vad god seminariekompetens innebär.
  4. Variera seminarieformer.

Hur förbereder man sig för ett seminarium?

Måste man prata på seminarium?

Det handlar inte bara om att vara nervös inför ett föredrag – att ta ordet under en diskussion kan vara nog så ångestskapande. Vågar man inte ta ordet på seminarier blir konsekvenserna för studierna lätt stora, i form av sämre betyg eller studieprestationer.

Share this post