Frågor

Varfor slutar poliser?

Varför slutar poliser?

Mer än hälften anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar i polisyrket. Det visar nya siffror som Polisförbundet har låtit Novus ta fram bland förbundets medlemmar. – Det här är allvarligt. Vi har en polisbrist som slår hårt mot Polisens förmåga att klara hela sitt uppdrag.

Vad är det sämsta med att vara polis?

Chefskapet inom Polismyndigheten har också kritiserats. Under lång tid har poliser haft en rädsla för repressalier i samband med kritik. Sex av tio poliser vågar inte framföra kritik av rädsla för lägre löneutveckling, stoppad karriär eller att man blir utfryst (Polisförbundet, 2012).

Vad är polisens vision?

Polisens vision Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert. För att markera den nya fas vi nu går in i samlas vi runt en vision om att vara en tillgänglig polis. Visionen tar sin utgångspunkt i polislagen och insikterna från experter och den breda dialogen.

Har antalet poliser minskat?

Den andelen har minskat från 21 till 15 procent. Här bör dock framhållas att tryggheten och oron för brott påverkas av en rad faktorer utöver polisens arbete. I regeringens uppdrag ingår att Brå ska bedöma vad som är rim liga förväntningar på Polisen utifrån satsningen.

Hur många lämnar polisyrket?

Var tredje polis gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Mer än hälften anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar i polisyrket. Det visar nya siffror som Polisförbundet har låtit Novus ta fram bland förbundets medlemmar.

Är polisutbildning svår?

I början av år 2020 var ca en fjärdedel av platserna på polisutbildningen i Sverige vakanta. Förutom att det har varit svårt att fylla utbildningsplatserna med lämpliga sökande, förekommer det avhopp från utbildningen. Det finns få svenska studier som undersöker varför polisstudenter hoppar av utbildningen.

Får man vara polis i sin egna stad?

Poliser är precis som alla andra fria att söka lediga tjänster i vilken stad de än önskar. Det finns inga krav på att poliser vare sig ska eller inte ska arbeta i staden de bor, utan detta är helt och hållet upp till varje polis att själv avgöra.

Share this post