Frågor

Vem ansvarar for exportdeklaration?

Vem ansvarar för exportdeklaration?

Det är exportören som ansvarar för att inge exportdeklarationen till Tullen. Exportören måste vara etablerad på unionens tullområde.

Vad är varupostnummer?

MRN-nummer och varupostnummer som handlingens nummer, om dessa är kända, eller ankomstnummer eller annat nummer på en handling som använts vid reservförfarandet.

Vem exporterar?

Sveriges handelspartner – varuimport år 2021 Totalt uppgick den svenska varuexporten till 1 628 miljarder kronor år 2021. Norge, Tyskland, USA, Danmark och Finland var de länder som vi exporterade mest till.

https://www.youtube.com/watch?v=_TbgwP_TSGE

Hur fungerar ett tullager?

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra den på ett tullager. Då betalar du tull och skatt först när du avslutar tullagerförfarandet och anmäler varan till import. Om varan ska återexporteras betalar du ingen tull eller skatt alls för varan i EU.

Hur gör man en Importdeklaration?

En importdeklaration på papper lämnar du på blanketten Enhetsdokument. Du måste lämna in blanketten till en tullklareringsexpedition och begära att ditt ärende registreras och klareras. Observera att vissa uppgifter måste lämnas även om de lämnats i den förenklade deklarationen.

Vem betalar tull vid export?

Om du köper varor från, eller säljer varor till, ett företag som är etablerat i ett sådant område ska du betala importmoms respektive moms vid export enligt de momsregler som gäller för handel utanför EU.

Vad är Tulltillägg?

Tulltillägget är 20 procent av den tull som du inte har deklarerat korrekt. För företag som före den 1 januari 2015 var momsregistrerade hos Skatteverket är tulltillägget 10 procent av momsen enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

Hur länge får man lov att lagra en vara på ett tullager?

Tullager är avsedda för lagerhavare som behöver lagra varor längre än de 90 dagar som tillfällig lagring möjliggör eller som hanterar varorna på något sätt, t. ex. sorterar eller ompackar dem. Till exempel en speditionsfirma eller en importör kan inrätta ett tullager.

Vad är en Importdeklaration?

När man ska exportera varor utanför EU så behöver man skicka in en exportdeklaration. En exportdeklaration skickas in till Tullverket elektroniskt eller via blankett. Man kan lämna in sin exportdeklaration via ett ombud eller göra det själv.

Share this post