Frågor

Vem behover ha bade kompetensbevis och vara registrerad som transportor?

Vem behöver ha både kompetensbevis och vara registrerad som transportör?

Om det är någon annan än chauffören som ansvarar för djurens skötsel måste den personen också ha ett kompetensbevis. För att få kompetensbeviset behöver du gå en utbildning för de djurslag som du ska transportera och bli godkänd på den.

Vad krävs för att köra djurtransport?

För att få köra eller sköta djur för transporter behöver du ett kompetensbevis för djurtransporter avsett för det djurslag du skall köra eller sköta. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver god kunskap. För detta behövs utbildning. Du som behöver utöka din kompetens kan här gå fortbildning.

Hur mycket släpper transporter ut?

Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan. Bättre teknik för avgasrening har lett till att utsläppen av metan och kväveoxider minskat.

Vad krävs för att transportera djur inom EU?

Transport av djur inom en ekonomisk verksamhet Alla som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet inom EU ska ha transportörstillstånd utfärdat av en myndighet i sitt hemland. I Sverige är det Jordbruksverket som utfärdar transportörstillstånd.

Vad kostar det att transportera häst med lastbil?

Du får räkna med en kostnad på minst 10-15 000 kronor för en begagnad hästtransport. Taket kan däremot vara hur högt som helst, då det finns hästlastbilar som kostar flera hundratusen, ibland flera miljoner.

Hur mycket utsläpp står transporter för?

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med tio procent 2020 jämfört med föregående år. Utsläppen ska enligt etappmålet för inrikes transporter minska med minst 70 procent till 2030 jämfört 2010.

Kompetensbevis. För att du ska få köra nötkreatur, får, getter, grisar, fjäderfän eller hästar måste du ha ett kompetensbevis. Om det är någon annan än chauffören som ansvarar för djurens skötsel måste den personen också ha ett kompetensbevis.

Varför har lutningen på rampen för betydelse på din transport?

Rampen ska om det behövs ha räcken och tvärgående ribbor som gör att hästen inte faller av rampen eller halkar. Lastramperna ska ha så liten lutning som möjligt. Undantag Du får transportera en sjuk häst till veterinär om sjukdomen eller skadan är lindrig och hästen inte lider av att transporteras.

Vilken myndighet ansvarar för djurtransporter?

Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen. Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i EU:s regelverk, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Hur länge kan man transportera en häst?

Du får transportera dina djur upp till 8 timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera dem mer än 8 timmar. De kraven är att: det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuren ska ha det bra.

Share this post