Frågor

Vem skoter kontrollen av Besiktningsverksamheten?

Vem sköter kontrollen av Besiktningsverksamheten?

3 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen utövar tillsyn över sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag.

Vilka främsta syften är det med att enligt lag utföra kontrollbesiktning?

Fordonsbesiktning i Sverige. Kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning och dess lämplighet för avsedd användning sker i dag genom periodisk kontrollbesiktning och genom registrerings-, moped- samt lämplighetsbesiktning av fordon.

Vem kontrollerar Bilprovningen?

Transportstyrelsen är den myndighet som står för regelverket i omregleringen. Det vill säga skapa och upprätthålla ett fungerande regelverk för besiktningsföretagen samt kontrollera hur reglerna efterlevs. Därutöver har myndigheten övervakningsverksamhet samt registerhållning i vägtrafikregistret.

Kan man få tag på gamla besiktningsprotokoll?

Besiktningsprotokollen är högst tre år gamla och finns för fordon som har besiktats hos Bilprovningen. Vill du få tag på andra besiktningsprotokoll (från exempelvis andra fordon) kan du få protokollskopior via e-post, förutsatt att du har registreringsnumret.

Hur långt får man köra med körförbud?

Om fordonet har fått körförbud på grund av utebliven besiktning får du köra fordonet till närmaste besiktningsstation eller verkstad. Om fordonet däremot har fått körförbud utfärdat av polis eller i samband med besiktningen måste det bärgas till verkstaden.

Vem ansvarar för besiktning?

Du är alltid själv ansvarig för att ditt fordon är besiktat i rätt tid, så om du inte får något erbjudande måste du själv kontakta ett besiktningsföretag för att boka tid för besiktning.

Hur länge är ett besiktningsprotokoll giltigt?

2. Hur länge gäller en besiktning? Ett besiktningsföretag tar normalt ansvar för besiktningen i två eller tre år. Det är viktigt att förstå att besiktningsprotokollet är upprättat en viss dag och innefattar vad som gällde just den dagen.

Share this post