Frågor

Vilka jobb kan man soka som socionom?

Vilka jobb kan man söka som socionom?

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika.

Hur många år för att bli socionom?

Socionomprogrammet ger dig en socionomexamen Socionomprogrammet ges vid universitet eller högskola och är en yrkesförberedande utbildning på 3,5 år (210 högskolepoäng). Utbildningen leder fram till en socionomexamen.

Är socionom ett framtidsyrke?

Framtidsutsikter. Det beräknas vara liten konkurrens om jobben för nyexaminerade om fem år, men med regionala skillnader. Socionomer har generellt en god arbetsmarknad och vi bedömer ingen vikande trend i det.

Vad krävs det för att bli socionom?

Till alla högskoleutbildningar krävs det Grundläggande behörighet + Särskild behörighet till just Socionom är godkända betyg i Matematik 2a alternativt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b (alt 1a1 + 1a2). Grundläggande behörighet får du genom examen från gymnasiet som inkluderar godkända betyg i svenska 2, 3 och eng 6.

Är det mycket plugg på socionom?

Det finns ”minimum” vad man måste läsa och göra men samtidigt möjlighet/rekommendation – att läsa och göra mer. Ju mer man läser och fördjupar sig i de kunskapområden som behandlar inom utbildningen, desto lättare blir det att klara tentorna och desto duktigare blir man sedan, under sitt yrkesliv efter utbildningen.

Vad kan man vidareutbilda sig efter socionom?

Många socionomer efterfrågar vidareutbildning. Psykisk ohälsa, samtalsmetodik och psykoterapi är de tre områden som flest socionomer vill vidareutbilda sig inom. – En anledning till att intresset för vidareutbildning är högt kan vara att socionomutbildningen är en generalistutbildning.

Share this post