Frågor

Vilka ventiler finns pa en Primartank?

Vilka ventiler finns på en Primärtank?

När rätt tryck har uppnåtts i primärtanken fördelas luften till resten av tankarna i rätt ordning med fyrkretsskyddsventilen, och om en läcka skulle uppstå så stängs denna krets för att behålla trycket i övriga kretsar, den fungerar även som en backventil så att luften inte kan strömma bakåt i systemet.

Hur fungerar Tryckluftsbromsar?

Pneumatiskt bromssystem Principen för dessa är i princip samma som för ett hydrauliskt system, men med tryckluft i stället för bromsvätska. När bromspedalen trycks ned släpps luften genom en ventil in i bromscylindrarna – ju större lufttryck desto större bromskraft. Om bromspedalen släpps upp släpps luften ut igen.

Hur gör man täthetskontroll lastbil?

Hur genomför du en Täthetskontroll på lastbilens/bussens bromssystem? Motorn avstängd, manometrarna ska stå strax över 6 bar, tändningen på, färdbromsen ansatt och parkeringsbromsen i lossat läge. Trycket på manometrarna ska ej sjunka mer än 0,5 bar under 3 minuter.

Vad är normalt arbetstryck i bromssystemet?

Det är tryckregulator som bestämmer när kompressorn ska arbeta. På så sätt får bromssystemet rätt arbetstryck, och det är 8 bar.

Vad är Matardelens uppgift?

Matardelen som alltid står under tryck (hit hör bla kompressor, lufttankar och ledningen fram till bromspedalen). Manöverdelen som trycksätts när man bromsar (hit hör ledningarna från bromspedalen samt bromscylindrarna ute vid hjulen). Matardelens luft lagras i tankar. Luften från kompressorn går till en våttank.

Vad är en Strypbackventil?

Strypbackventil. Detta är en kombination av reduceringsventil och backventil (se ovan). Den reducerar flödet i ena riktningen men tillåter mediet att flöda fritt i den andra. Används ofta för att reglera hastigheten på en cylinders rörelse.

Hur fungerar en Bromsklocka?

hur fungerar parkeringsbromsen? Färdbromsen på både lastbilar och släp trycksätts för att bromsa. P-bromsen på både bil och släp ansätts med en fjäder i bromsklockan (där av namnet fjäderbromscylinder) och släpps med lufttryck.

Vad är en Hjälpbroms?

Retarder är en hjälpbroms som kompletterar ordinarie friktionsbaserade bromssystem på tunga fordon, t. ex. lastbilar, bussar och spårbundna tåg.

Varför ska man göra täthetskontroll?

Alla rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Säker Vatten och Installatörsföretagen har tillsammans tagit fram en metod för täthetskontroll med luft för att underlätta arbetet för de auktoriserade VVS-företagen i produktionen.

Vad är en täthetskontroll?

Vid täthetskontroll ska samtliga fogar synas med avseende på ”smygläckage”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana läckage inte alltid kan avläsas på tryckutrustningens manometer. Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 120 minuter.

Vad är matarsystem?

Matarsystemets huvuduppgift är att komprimera luften och förvara tryckluften. Hur fungerar matarsystemet? Fordonet har en kompressor och den suger luft genom ett eget luftfilter. Det kan vara så också att luften sugs genom motorns luftfilter.

Vad är en tryckregulator?

Regulator för att skydda maskiner och utrustning från övertryck som kan orsaka onödigt slitage eller skador på dem. När tryckregulatorn ställts in på ett visst tryck, hålls detta automatiskt med hög precision och tryckregulatorn försäkrar att det inte överskrids, även om trycket in till regulatorn förändras.

Share this post