Ny

Har jag EIPS?

Har jag EIPS?

Symtom. Du som har EIPS har ofta starka känslor som växlar snabbt. Du kan ofta försöka att hantera starka känslor genom ett beteende som kan bli destruktivt för dig själv. Det är också vanligt att du har svårigheter i nära relationer.

Har jag adhd eller borderline?

De båda diagnoserna liknar varandra på så sätt att båda två orsakas av en nedsättning i de delar av hjärnan som styr regleringsprocesser. För adhd handlar det om att reglera uppmärksamhet och för borderline om känslor. – Idag är vi bra på att peka på att den ena delen inte fungerar vid adhd.

Hur är det att vara tillsammans med någon som har borderline?

Att leva med någon som har BPD kan vara utmanande, eftersom ett av huvudsymptomen är svårigheter att hantera nära relationer. Den som är partner till en BPD-drabbad kan uppleva förhållandet som att det ständigt växlar mellan himmel och helvete.

Om du har EIPS kan du hamna i ett gränspsykotiskt tillstånd där du tvivlar totalt, både på dig själv och andra. Du växlar snabbt mellan olika känslolägen, och kan gå från förtvivlan till euforisk lycka på mycket kort tid. Det är vanligt att du mår väldigt dåligt och känner mycket skam om du har de här problemen.

Kan man ha EIPS och bipolär?

Familjestudier talar mot en koppling mellan bipolär I och EIPS. Inga studier finns tillgängliga om bipolär II. En hög andel av patienter med bipolär sjukdom upp- fyller kriterierna för EIPS. Patienter med EIPS blir bätt- re på epilepsimedicin vilket också stämmer för bipolär sjukdom.

Vad händer i hjärnan vid borderline?

Vad säger hjärnforskningen kring borderline? Forskning har visat att en del av hjärnan som kallas amygdala ofta är starkt aktiverad hos BPD-patienter. Amygdala brukar beskrivas som hjärnans larmcentral. Många med BPD lever alltså under stark stress och uppfattar även vardagliga situationer som hotfulla.

Vad är det som gör att hjärnan får alltför många signaler?

Det är en viktig funktion då detta gör att vi slipper få alltför många signaler. Ett exempel på detta är att hjärnan bromsar signaler som annars skulle kunna utvecklas till ett epileptiskt anfall. Kappmuskeln är den muskel som bland annat lyfter på axlarna.

Vad är nervsystemet i hjärnan?

Nervsystemet styr också olika vävnader och organ, som muskler och körtlar. Till exempel när du tuggar på något. Då är det nerver från hjärnan som stimulerar spottkörtlarna så att de bildar saliv. Nervsystemet kan delas in i två delar:

Hur har hjärnan utvecklats?

Hjärnan har utvecklats genom att lägga till nya delar allt eftersom vi har behövt dem för att anpassa oss och överleva. Från den första hjärnan, som utvecklades för 250 miljoner år sedan, har det nya sedan lagts till det gamla, från nacken och framåt och pannloben är den senast utvecklade delen.

Share this post