Ny

Har svart att havda sig?

Har svårt att hävda sig?

Att hävda sig själv, att kunna säga ifrån och be om saker är viktiga färdigheter för att må bra. I forskningslitteraturen kallas det för ”assertiveness” på engelska och en entydig svensk översättning saknas (kallas dock ibland för ”sund självhävdelse”).

Vad betyder sades?

Sade betyder i stort sett samma sak som nämna.

Vad betyder tar upp?

Tar upp kan bland annat beskrivas som ”skriver eller talar om, behandlar ”. Frasen används i uttrycket ”tar upp någons (fallna) mantel” som betyder ”övertar någons uppgift”.

Vad är en duglig person?

duglig i ordbok från 1870 Betydelse: Som har de för något visst ändamål erforderliga egenskaper. Betydelse: Som duger till något visst ändamål.

Vad är dobbel?

Ordet dobbel är synonymt med hasardspel och kan bland annat beskrivas som ”spel med kort eller tärning”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av dobbel samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Kan gå till hävderna?

hävd substantiv ~en ~er 1 rätt grundad på långvarig besittning; ordningsskick; allmänt erkännande; sägen, tradition; ​av hävd enligt sedvänja2 i pl. historien; ​gå till hävderna bli historisk​ – I sammansättn.

Vad är prestationsinriktad?

Det finns ett begrepp som heter prestationsinriktad självkänsla PBS (framtaget av psykologen och forskaren Lennart Hallsten på Karolinska Institutet) vilket innebär att man har en låg självkänsla som är prestationsbaserad. Självkänslan påverkas av vad man presterar och hur prestationerna erkänns av andra.

Vad innebär att assimilera?

Kulturell assimilation eller assimilering (från latin assimilátio, ”göra lik”, ”efterbilda”), syftar på den process genom vilken en person eller en etnisk grupp som utgör ett minoritetsfolk efterliknar majoritetsbefolkningens kultur och (när processen är fullständig) helt överger sin egen kultur.

Share this post