Ny

Har ungdomar ratt till CSN?

Har ungdomar rätt till CSN?

Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20. Efter det kan du i stället ansöka om studiemedel (bidrag och lån).

Får man ta lån under 18?

För att ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år. Det beror på att du behöver vara myndig för att kunna låna. Vissa långivare kan även kräva högre ålder som t.

Kan mina föräldrar ta mitt CSN?

Fram till dess att barnet fyller 18 år är det föräldrarna som har rätt till barnets studiebidrag. Utbetalningen sker därmed till barnets vårdnadshavare. Efter att barnet fyller 18 och blir myndigt har hen själv rätt till pengarna.

Hur mycket får du studiebidrag i månaden?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla månader du studerar på heltid under september till maj. Du kan också ha rätt till en utbetalning i juni. Om din studietid är kortare än nio månader, eller om du skulle skolka, får du inte utbetalningen i juni.

Hur mycket kan du få studiebidrag i juni?

Se hur mycket pengar du kan få. Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du får det för alla månader du studerar på heltid under september till maj. Du kan också ha rätt till en utbetalning i juni. Om din studietid är kortare än nio månader, eller om du skulle skolka, får du inte utbetalningen i juni.

Hur länge kan du ansöka om studiemedel?

Du kan ansöka om studie­medel så fort du har valt en utbildning, du behöver alltså inte ha blivit antagen. Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka vi får in din ansökan.

Kan du ansöka om studiebidrag i Sverige?

Ansöka om bidrag. Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare. Du får ditt beslut när skolan rapporterat in att du studerar på heltid. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om studiebidraget varje läsår. De övriga bidragen behöver alla ansöka om varje läsår.

Hur mycket studiebidrag får man om man har barn?

Så stort är tilläggsbidraget

Studietakt 100 % 75 %
1 barn 159 120
2 barn 260 197
3 barn 313 235
4 barn 366 273

Får barnet studiebidrag?

Barnbidrag betalas ut fram till att barnet fyller 16 år. Om barnet börjar studera på gymnasiet betalar CSN (Centrala studiestödsnämnden) istället ut studiebidrag. Innan barnet fyller 18 år ska både barnbidraget och studiebidraget gå till föräldrarna.

Har mina föräldrar rätt att ta mitt studiebidrag?

Fram till du är 18 år kan du alltså tänka att studiebidraget fyller samma funktion som ditt barnbidrag gjorde. Eftersom bidraget kommer till dina föräldrar har de rätt att bestämma om du ska få pengarna eller ifall de måste användas till hushållet eller liknande.

Share this post