Ny

Hur farligt ar datortomografi?

Hur farligt är datortomografi?

Finns det risker med datortomografi? Alla röntgenundersökningar innebär att kroppen tar emot strålning. Enstaka undersökningar innebär mycket liten risk ur strålningssynpunkt.

Hur lång tid tar Njurröntgen?

För de flesta undersökningar behövs det särskilda förberedelser vilket medför att olika undersökningar kan ta olika lång tid. Hela undersökningen, inklusive förberedelser, tar oftast cirka 60-90 minuter men själva bildtagningen tar i de flesta fall inte mer än ett par minuter.

Hur används datortomografi för att undersöka levern?

Vanligen används datortomografi för att undersöka om sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen, främst lever och lungor. Ibland ger datortomografi inte ett säkert svar om tumören spridit sig. Då kan man behöva komplettera med så kallad PET-kamera eller magnetkameraundersökning av levern.

Vad är datortomografi på hjärnan?

Datortomografi på hjärnan. Datortomografi och magnetkamera har stor betydelse för att ställa diagnos på hjärntumörer. Under undersökningen ligger du på en brits med huvudet inne i en cirkelformad öppning i apparaten. Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor.

Vad är en datortomograf eller CT?

En datortomograf eller CT (Computerized Tomographic Scanning eller datorstyrd skiktröntgen) är alltså ett särskilt slags röntgenapparat. Istället för att sända en röntgenstråle genom din kropp, som vid vanlig röntgenfotografering, sänds många små röntgenstrålar från flera olika vinklar.

Vad är datortomografi på tjocktarmen?

Datortomografi på tjocktarmen. Datortomografi kan också användas för att upptäcka tumörer i tjocktarmen, så kallad virtuell koloskopi. Om tumören sitter i ändtarmen används magnetkameraundersökning för att ta reda på hur djupt den växer i tarmväggen. Man ser även om det finns spridning till lymfkörtlar i tumörens närhet.

Är datortomografi och CT samma sak?

Med hjälp av datortomografi kan man undersöka de flesta av kroppens organ. Datortomografi kallas även DT eller CT, och i folkmun även skiktröntgen. Datortomografen är en röntgenapparat där röntgenstrålkällan roterar runt dig.

Vad kan man se vid datortomografi?

Röntgenläkaren använder då en dosa som sveps över buken. Då kan man översiktligt se levern, gallvägar och bukspottkörteln. Vid datortomografiundersökning eller skiktröntgen avbildas kroppen i tunna skikt.. Vid undersökningen kommer du att ligga på en brits som långsamt passerar genom en kort cylinder där kameran finns.

Hur går datortomografi undersökning till?

Vid vanlig röntgenundersökning sänds en röntgenstråle i en riktning genom kroppen. Vid datortomografi passerar ett stort antal röntgenstrålar ett skikt av kroppen från flera olika håll. Röntgenstrålarna är avskärmade till millimetertunna strålknippen som tas upp av så kallade detektorer på motsatta sidan röntgenröret.

Läkaren kan på så sätt lättare upptäcka skador och sjukdomar. Det finns också potentiella risker med metoden. Strålsäkerhetsmyndigheten betonar att alla enskilda undersökningar måste vara berättigade. Stråldosen till patienterna är betydligt högre vid datortomografi, jämfört med traditionella röntgenundersökningar.

Vad är Nodulära förändringar?

I samband med radiologisk utredning upptäcks ibland accidentellt små förändringar i lungorna, noduli, som ger upphov till frågor. Detta gäller vid storlek upp till 10 mm. Ju större en förändring är desto större är malignitetsrisken. Denna typ av förändringar bör bedömas av en lungläkare.

Vad är Noduli i lungan?

En lungnodul eller ”prick” i lungan kan vara en tidig lungcancer. Noduler upptäcks ofta vid akut skiktröntgen av lungorna, t. ex. efter trafikolyckor.

Vad menas med Nodulär?

Svar:Nodulär betyder ’med rundad oregelbunden form’ och syftar på formen hos grafitkornen i segjärn.

Share this post