Ny

Hur hittar man offentliga upphandlingar?

Hur hittar man offentliga upphandlingar?

Här hittar du upphandlingarna Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser. Du kan även gå till olika kommuners webbplatser, där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut. Om det saknas information kan du alltid kontakta den upphandlingsansvariga på kommunen.

Hur fungerar lagen om offentlig upphandling?

På upphandlingar som företag fått lämna anbud på så prövar myndigheten inkomna anbud för att hitta bästa möjliga leverantör. Det innebär att myndigheten kontrollerar att anbudsgivarna har uppfyllt ställda krav, besvarat alla frågor och lämnat in efterfrågade dokument.

Här hittar du upphandlingarna Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser. Du kan även gå till olika kommuners webbplatser, där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut.

Hur går det till att lämna ett anbud till offentlig sektor?

Förbered och planera för att lämna anbudVisa När du hittat en intressant upphandling är det första steget att begära ut upphandlingsdokumenten från en elektronisk annonsdatabas. I upphandlingsdokumenten står all den information som du som anbudsgivare behöver för att kunna lämna anbud.

Kan ett anbud rättas?

En leverantör kan alltid framföra önskemål om att få rätta, förtydliga eller komplettera sitt anbud eller annan handling. Om den upphandlande organisationen tillåter rättelser, förtydliganden eller kompletteringar måste möjligheten vara lika för samtliga leverantörer.

Vilken möjlighet till rättelse har en leverantör enligt LOU och LUF?

Detta följer av likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Av 4 kap. 9 § LOU framgår däremot att en upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats in av leverantören.

Share this post