Ny

Hur kan en hyresgastforening hjalpa en hyresgast?

Hur kan en hyresgästförening hjälpa en hyresgäst?

Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Som medlem får du stöd och råd av våra experter. Det kan gälla allt från hyreskontrakt som blivit uppsagda och problem när hyresrätter ska renoveras, till frågor om trasiga gungställningar, läckande kranar och kalla lägenheter.

Måste hyresvärden vara med i Hyresgästföreningen?

Många privata hyresvärdar är med i föreningen Fastighetsägarna (FÄ). De sköter hyresförhandlingarna åt hyresvärden, på samma sätt som Hyresgästföreningen sköter förhandlingarna åt 3 miljoner hyresgäster.

Kan man överklaga hyresnämndens beslut?

Hyresnämndens beslut och avgöranden överklagas till Svea hovrätt, som är sista instans. Som tidigare nämnts gäller vanliga regler för rättegångskostnader i Svea hovrätt; den förlorande parten betalar bådas rättegångskostnader. Det är dock inte alla beslut i hyresnämnden som kan överklagas.

Hur lång tid tar det att få svar från hyresnämnden?

Enligt regeringen ska ett ärende hos hyresnämnderna avgöras inom max fyra månader. Men av de åtta hyresnämnderna i landet är Stockholm den som klarar detta sämst. Förra året låg handläggningstiden i Stockholm på 17,1 månader – efter att ha ökat flera år i rad.

Kan man få hjälp av Hyresgästföreningen om man inte är medlem?

För att Hyresgästföreningen ska hjälpa dig personligen med eventuella frågor krävs att du är medlem. Det kostar för närvarande 85 kr per månad att vara medlem vilket du kan läsa om på Hyresgästföreningens hemsida. Med det sagt finns mycket information tillgänglig direkt på hemsidan gratis.

Vilka fall tas upp i hyresnämnden?

Om du hamnar i en tvist med din hyresvärd, och ni inte själva kan lösa själva tvisten, kan frågan tas upp i hyresnämnden. Hyresnämnden påminner om en domstol och de prövar hyres- och boendefrågor men kan även medla och vara skiljenämnd i hyrestvister.

Var kan jag anmäla min hyresvärd?

Vänd dig först till hyresvärden eller förvaltaren och berätta om ditt problem. Numret hittar du på hyresavin eller i trappuppgången. Om värden inte gör något så ta kontakt med Hyresgästföreningen, antingen via e-post eller via telefon.

Vilka åtgärder en hyresvärd måste vidta när en hyresgäst orsakar störningar i boendet?

Hyresvärden ska rikta tillsägelsen till den hyresgäst som har ansvaret för störningarna även om de har orsakats av annan person. Hyresvärden är skyldig att ge den ansvariga hyresgästen tillsägelse, också när den som stör hyr lägenheten i andra hand av hyresgästen.

Share this post