Ny

Hur kan man hitta sin PIN-kod?

Hur kan man hitta sin PIN-kod?

Pin- och puk-koden följer också med i det brev du får hem när du beställer en mobil. Du hittar koderna på plastkortet som simkortet sitter fäst på vid leverans.

Varför är mitt simkort låst?

Om du känner att du vill stänga av pinkoden till simkortet kan du enkelt göra det genom att gå in i mobiltelefonens inställningar….Så stänger du av pinkoden på Iphone och Android

  • Gå till Inställningar > Mobilnät > SIM-PIN.
  • Välj Stäng av SIM-PIN.
  • Ange din pinkod om du uppmanas till det.
  • Klicka på klar.

Hur många siffror har en pinkod?

Med pin-kod menar vi koden som skyddar sim-kortet, den koden är densamma även om du flyttar sim-kortet till en ny telefon. Pin-koden är alltid 4 siffror.

Kan man byta pinkod på simkortet?

om det är PIN-koden till ditt simkort du vill byta är det ganska enkelt. OBS! Se till att du har tillgång till din PUK-kod innan du gör detta. PUK-koden finner du på platskortet som simkortet satt i när du fick telefonen.

Vad händer om man slår in fel PIN-kod?

Om du slår in fel SIM-pin tre gånger resulterar detta i att SIM-kortet låses av säkerhetsskäl. För att då låsa upp kortet behöver du använda PUK-koden kopplad till just ditt SIM-kort. Skulle du också slå fel PUK-kod 10 gånger låses kortet helt och du behöver beställa ett nytt.

Hur ändrar man pinkod på Samsung?

Om du har en Android-mobil:

  1. Gå till Inställningar.
  2. Välj Låsskärm.
  3. Välj Skärmlåstyp och följ sedan instruktionerna.

Hur öppnar man SIM-kort iPhone?

Du trycker upp SIM-facket genom att sätta i ett gem eller ett SIM-utmatningsverktyg i hålet bredvid facket. Tryck inåt, mot iPhone-enheten, men tvinga det inte. Om du har problem med att trycka upp SIM-facket tar du med enheten till din operatör eller en Apple Store för hjälp.

Hur byter man pinkod på simkortet iPhone?

Gå till Inställningar. Klicka på ”Mobilnät” Under ”SIM-PIN” kan du ändra kod eller deaktivera den helt. Kom ihåg att PIN-koden är det främsta sättet att skydda din data om din iPhone skulle komma på vift – så lämna den helst på.

Var skriva in PUK-kod iPhone?

Så här gör du om din enhet ber dig ange en PIN eller kod som du inte känner till:

  • Kontakta operatören som gav dig SIM-kortet.
  • Be din operatör hjälpa dig att låsa upp ditt SIM-kort med SIM-PIN-standardkoden eller PUK-koden.

Vad är min PUK-kod Halebop?

I relation till SIM-PIN-koden finns även en så kallad PUK-kod (Pin Unlock Code). Denna kod är kort och gott en kod som används för att låsa upp ett låst SIM-kort. PUK-koden är unik för just ditt SIM-kort och går inte att ändra.

Vad är PIN-kod iPhone?

Lås ditt SIM-kort med en PIN-kod (Personal Identification Number) för att få en identifieringskod för telefonsamtal och mobildataanvändning. Du kan använda en SIM-PIN för att förhindra att andra personer använder ditt SIM-kort för telefonsamtal och mobildata.

Share this post