Ny

Hur lang tid ar Gmu?

Hur lång tid är Gmu?

GMU är en tre månader lång grundläggande utbildning och kan leda till: • En anställning (inleds med sex månaders provanställning) som soldat eller sjöman i Försvarsmakten • En kompletterande utbildning på två måna- der och därefter officersutbildning • Tjänstgöringsavtal i Hemvärnet med de na- tionella skyddsstyrkorna …

Hur lång tid tar det att bli örlogskapten?

Längden på utbildningen varierar. Allt i från 6 till 15 månader beroende av vilken inriktning du valt. Vanligast är 9 månader för soldater och sjömän. Om du går en särskild inriktning eller om du ska bli gruppchef är utbildningen längre, upp till 15 månader.

Utifrån resultatet av beredskapsunderlaget och en frivillig ansökningsprövning (motsva- rande tidigare mönstring), kan man om man anses lämplig, få genomgå en tre månader lång grundläggande militärutbildning, GMU.

Vad krävs för att bli militär?

Grundutbildningen genomförs med värnplikt – oavsett om man kallas till mönstring eller ansöker frivilligt om prövning att bli antagen. För att kunna söka utbildningen måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Militära grundutbildning kan du söka frivilligt via Rekryteringsmyndighetens webbplats.

Hur lång är utbildningen till hemvärnet?

Då kan du som medlem i en av frivilligorganisationerna genomföra grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Under 14 intensiva dagar lär du dig allt från hur Försvarsmaktens värdegrund till hur du använder din utrustning, hur du skyddar dig själv och dina kamrater.

När är Gmu?

Militär grundutbildning (GU) är den 6–18 månader långa utbildningen som är första steget in i Försvarsmakten. Grundutbildningen genomförs i två delar; grundläggande militär utbildning (GMU) och befattningsutbildning (BU). Den som genomför grundutbildningen omfattas av totalförsvarsplikten.

Hur mycket pengar får man för GMU?

Du får till exempel cirka 4 400 kronor per månad och en utbildningspremie när du genomfört utbildningen. Du får också boende, mat och de kläder du behöver för att genomföra utbildningen. Efter utbildningen kan du söka jobb i Försvarsmakten, ingå ett hemvärnsavtal eller söka till officersutbildningen.

Är GMU och lumpen samma sak?

Nej, GMU var tidigare den inledande delen av grundutbildningen med generella kunskaper som alla soldater och sjömän ska kunna. Den följdes befattningsutbildning. Längden på en grundutbildning är mellan 6 och 15 månader beroende på vad du blir antagen till.

Vad krävs för att få gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 57 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

När börjar GMU 2021?

Plikt- och prövningsverket har idag skickat en lägesredovisning avseende mönstring, prövning och inskrivning inför grundutbildningsomgång 2021/22 till regeringen.

Vad är en GMU?

Frivillig grundläggande militärutbildning I stället för värnpliktsutbildning finns en frivillig militär utbildning, grundläggande militär utbildning (GMU). Utbildningen genomförs på flera olika platser i landet och vid olika tidpunkter under året. För att söka GMU måste man ha fyllt 18 år och vara svensk medborgare.

Share this post