Ny

Hur lange far en arbetstagare arbeta overtid?

Hur länge får en arbetstagare arbeta övertid?

En anställd får arbeta övertid högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. En arbetstagare får ha 200 timmars så kallad allmän övertid under ett kalenderår. Arbetstidslagen tar också upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Hur lång är arbetstiden för en arbetstagare?

Övertid är arbetstid som överstiger den vanliga arbetstiden. En anställd får arbeta övertid högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. En arbetstagare får ha 200 timmars så kallad allmän övertid under ett kalenderår.

Vad är arbetstid som överstiger arbetstiden?

Övertid är arbetstid som överstiger den vanliga arbetstiden. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. 60% (av 398 läsare) hade nytta av den här informationen.

Vad är arbetstidslagen med kommentarer?

Arbetstidslagen med kommentarer (H26), bok. I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid.

Vad säger Arbetstidslagen om övertid?

Arbetstidslagen säger att du inte kan jobba mer än 50 timmar övertid under en månad och sammanlagt högst 200 timmar under ett år. En arbetsgivare kan få tillåtelse att använda dig för mer övertid än så, antingen genom en överenskommelse med facket eller genom att få dispens från reglerna i arbetstidslagen från Arbetsmiljöverket.

Hur kan arbetstidslagen avtalas bort?

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf.

Share this post