Ny

Hur manga versioner av HTML finns det?

Hur många versioner av HTML finns det?

Den senaste versionen av HTML är HTML 5.1 från 2016. HTML 5 blev standard den 28 oktober 2014. Den tidigare standarden, HTML 4, fastställdes 1997 av W3C, version 4.01 år 1999. HTML 4.01 finns i tre olika former, nämligen Strict, Transitional och Frameset.

När släpptes HTML?

HTML5

Tillkomst 28 oktober 2014
Utvecklare World Wide Web Consortium
Webbplats www.w3.org/TR/html5
Medietyp text/html
Standardiseringsorgan World Wide Web Consortium

Hur kopplar man ihop ett HTML och ett CSS dokument?

Man kan ha sin CSS-kod direkt i sitt HTML-dokument, men det vanligaste och mest praktiska tillvägagångssättet är att använda ett separat CSS-dokument som kopplas till HTML-dokumentet via en kodsnutt inuti -taggen i HTML-dokumentet.

När kom HTML5?

Faktum är att HTML5 inte är särskilt nytt, det släpptes redan år 2014.

Vilka tog fram HTML?

Tim Berners-Lee specificerade HTML och skrev den första webbläsaren och webbservern sent 1990. Sent 1991 omnämnde Tim Berners-Lee den första publika beskrivningen av HTML, det var ett dokument kallat ”HTML Tags”. I dokumentet finns 18 element beskrivna som omfattar den första relativt enkla designen av HTML.

När kom HTML resp CSS?

1985 Du behöver inget annat än Anteckningar. Eftersom html, css, javascript och annat du använder för att skapa hemsidor bara består av ren text behöver du inget annan än Notepad för att webbdesigna.

Vad är syftet med HTML?

HTML är ett språk som styr front-end-delen av din hemsida. Det är detta språk som till exempel beskriver titlar, undertitlar och stycken. Det är också HTML som låter dig visa bilder på din hemsida, att fetmarkera viss text, och att bestämma vilket typsnitt som ska användas. Detta görs med hjälp av taggar.

Hur skriver man HTML kod?

HTML-kodens struktur

  1. <HTML> Anger att koden och sidan är ett HTML-dokument.
  2. ”Osynlig” information som används för att ge information till webbläsaren, sökmotorer mm.
  3. Sidans titel.
  4. Allt som skrivs i BODY syns i webbläsaren, det är alltså sidans kropp.

Vilka två delar består ett HTML dokument av?

Det första man skriver i ett HTML-dokument är taggen <html> som talar om att följande text skall visas som just ett HTML-dokument. Denna container skall omsluta hela dokumentet och sluttaggen html> hamnar således sist i koden. omsluter själva huvudet och får inte glömmas bort i ett HTML-dokument.

Vad kostar en hemsida i WordPress?

Kostnaderna är både löpande utvecklingskostnader och fasta engångskostnader. En vanlig hemsida kostar: I snitt får du räkna på att lägga ned cirka 8 000 – 20 000kr för en hemsida. Det inkluderar samtliga kostnader, både fasta och löpande, för det första året.

Share this post