Ny

Hur mycket tjanar en nyexaminerad socionom?

Hur mycket tjänar en nyexaminerad socionom?

Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor. – Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten.

Vad tjänar en överläkare i Sverige?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vilken typ av psykolog tjänar mest?

Vilken inkomst har en psykolog i olika sektorer?

Sektor Medellön
Kommunalanställd 44 700 kronor
Landstingsanställning 40 600 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 43 500 kronor

Hur blir man distriktsläkare?

Distriktsläkare är specialistläkare. Du utbildar dig först till läkare och därefter till Specialistläkare. Man kan inte bli läkare på något annat sätt än genom att läsa läkarprogrammet på Universitetet. Programmet är 5.5 år lång.

Vad tjänar en socionom 2021?

36 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vilka socionomer tjänar mest?

Österåkers biståndsbedömare och socialsekreterare har högst snittlön i landet. Där ligger månadslönen 5 000 kronor över medellönen i riket. Uppdatering: Nu finns färsk lönestatistik för 2021.

Hur blir man Specialistpsykolog?

Fullgjorda kurskrav tillsammans med yrkesverksamhet som psykolog inom relevant tillämpningsområde, fem år efter utbildningsstart, ger rätt att hos Sveriges Psykologförbund ansöka om behörighet som specialistpsykolog inom vald specialitet. Ansökan om behörighet görs när samtliga moment är genomförda och godkända.

Share this post