Ny

Hur tidigt kan man utreda autism?

Hur tidigt kan man utreda autism?

– Idag kan man diagnostisera autism vid två eller tre års ålder med relativt hög säkerhet, men det är svårt att göra det tidigare.

Kan du ha andra svårigheter samtidigt med autism?

Du kan ha svårigheter att tolka det du hör, medan det ofta är lättare att uppfatta det som du kan se. Vanligt med andra tillstånd samtidigt. Du kan ofta ha andra svårigheter samtidigt med autism. Följande diagnoser är vanliga: dyslexi, språkstörning eller inlärningssvårigheter.

Kan barn med autism ha rätt till stöd?

Barn med autism kan ibland ha rätt till stöd enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Stöd som vuxen. Många som har autism lever ett självständigt liv som vuxna. Ibland kan det behövas stöd i vardagen med att till exempel hitta sysselsättning eller boende.

Vad är autismspektrumtillstånd?

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Det finns stöd och hjälp att få.

Kan barn med autism ha en annorlunda språkutveckling?

Vissa barn med autism kan ha en sen och annorlunda språkutveckling. Ibland kan barnet stanna eller backa i sin utveckling efter att ha kommit igång med att säga några ord. Det är också viktigt att förskolan informerar skolan om vilket stöd ditt barn behöver.

– Idag kan man diagnostisera autism vid två eller tre års ålder med relativt hög säkerhet, men det är svårt att göra det tidigare. Samtidigt hoppas vi få en enklare bild av vad autism är om vi ser de första tecknen, säger Terje Falck-Ytter.

Vad är viktigt för barn med autism?

Lugn, ordnad och förutsägbar miljö är viktig. Barn med autism har ofta svårt att hantera och sortera intryck. Därför behöver barnet en lugn och förutsägbar miljö omkring sig. Du som vet mer om barnets funktionsnedsättning kan lättare anpassa barnets olika miljöer och informera andra om barnets behov.

Share this post