Ny

Maste man visa fardbevis?

Måste man visa färdbevis?

Om du har ett giltigt färdbevis bör du visa upp detta. Att enbart säga att du har ett räcker inte. Väljer du att inte visa upp din giltiga biljett kan det då sluta med att du inte får fortsätta åka.

Måste man visa biljett för busschaufför?

På samma sätt som i Göteborg ska passagerare kunna gå på bussen utan att visa biljett för chauffören. – Chauffören ska inte ha med biljetten att göra alls utan det får kontrollanter sköta, säger Mikael Romano.

Hur visar man biljetten på bussen?

Biljetten måste köpas innan du går ombord på bussen. Enkelbiljetten kan köpas med manuell aktivering eller direkt aktivering vid köptillfället. Om du valt direkt aktivering kan biljetten användas på en gång när den köpts. Vid manuell aktivering aktiverar man själv biljetten innan man stiger ombord på bussen.

Vilka befogenheter har biljettkontrollanter?

I lagen framgår ingenstans att en kontrollant har rätt att kräva att passagerare uppger namn, personnummer eller visar legitimation. En kontrollant har däremot befogenhet att avvisa en resenär med ogiltig biljett, eller som vägrar betala tilläggsavgift, från färdmedlet (5 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik).

Har biljettkontrollanter rätt att gripa?

Vad kontrollanter inte har rätt till En kontrollant får t. ex. inte gripa och hålla fast någon som springer från spårvagnen eller bussen utan att veta om denne har en giltig biljett eller inte. En kontrollant får inte heller använda mer tvång eller våld än vad situationen kräver.

Vad är straffet för att planka?

Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Har kontrollanter kamera?

SL införde kroppskameror på alla kontrollanter i januari 2020 efter att ha haft det på försök sedan 2018. Redan från början reagerade dåvarande Datainspektionen på användningen och inledde en granskning. Nu är den klar, och den 21 juni meddelade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutet.

Måste man visa biljett?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Vad händer om man inte köper bussbiljett?

Om du saknar giltig biljett riskerar du att få en tilläggsavgift. Syftet med biljettkontrollen är att förebygga fuskåkning och få fler resenärer som betalar för sig. Om du tycker att du felaktigt har fått en tilläggsavgift kan du överklaga den.

Hur länge kan man åka på samma biljett UL?

Biljetten gäller i 7 dagar för obegränsat antal resor på regionbussar, stadsbussar och Upptåget samt SL-pendeln mellan Uppsala, Knivsta och Arlanda*. Biljetten finns att köpa hos våra försäljningsombud, automater och i UL-appen.

När är det biljettkontrollanter?

Som biljettkontrollant är det av stor vikt att ge god kundservice och svara på resenärernas frågor. Arbetet innebär skiftgång, tidig morgon,dag och kväll samt helger. Vi bedriver verksamhet under årets alla dagar. Alla resenärer ska bemötas professionellt och med respekt.

Hur länge gäller en Oaktiverad biljett Skånetrafiken?

Biljetten kan köpas när du ska resa i Skåne. När du köper biljetten i appen får du tio enkelbiljetter som du själv väljer att aktivera när du vill inom 90 dagar från köptillfället.

Share this post