Ny

Nar far man ta ut ATK?

När får man ta ut ATK?

Arbetstidsförkortningen tjänas in för varje arbetad vecka och ska tas ut från 1 april till 31 mars. De timmar som inte har tagits ut 31 mars ska betalas ut i pengar. Timmarna kan tas ut som tid, pengar eller i vissa fall som en extra avsättning till pensionen. Villkoren varierar mellan avtalen.

Hur är ett Baskonto uppbyggt?

BAS-kontoplanens kontoklasser Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser. Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader.

Vad menas med ATK?

Om arbetstidskonto (ATK) används så görs avsättningen i kronor utifrån procentsatsen och de lönearter som väljs att vara underlag för arbetstidskonto. Du kan även ange hur många timmar som maximalt kan tjänas in under en intjänandeperiod, beroende på arbetsmått.

Kan man ta ut ATK i pengar?

På arbetsplatser där arbetstidsförkortning tillämpas tilldelas den anställde ett konto. Arbetsgivaren gör avsättningar till detta konto, och den anställde kan göra uttag i form av betald ledighet, pengar eller avsättningar till pensionsförsäkringen.

Hur många timmar är arbetstidsförkortning?

– Dagens arbetstidsförkortning avskaffas, nytt arbetstidsmått blir 40h per vecka, gäller ej förläggningstekniska skäl, 36 & 38 kvarstår för natt och kväll. – En partssammansatt arbetsgrupp ska arbeta vidare med detaljer och räkna på antalet dagar per grupp samt titta på det praktiska genomförandet.

Har man rätt till ATK?

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år. Timmarna gäller för dig som heltidsanställd (för andra så gäller tiderna i proportion till den tid du arbetat in).

Share this post