Ny

Nar forbjods tvangsaktenskap i Sverige?

När förbjöds tvångsäktenskap i Sverige?

Sedan den 1 juli 2016 är även stämpling till äktenskapstvång kriminaliserat, det vill säga att man planerat att tvinga någon att gifta sig. Från den 1 januari 2019 erkänns i Sverige inte heller äktenskap som ingåtts utomlands om någon av de inblandade varit under 18 år när giftermålet skedde.

Hur kan man veta om man är gift?

Kan jag i äktenskapsregistret få veta om en viss person är gift och i så fall med vem? Nej, du kan inte få veta vem som är gift via äktenskapsregistret. Kontakta i stället Skatteupplysningen på tfn 0771-567 567.

Varför får man inte gifta sig när man är 14?

Men i just det aktuella fallet med den 14-åriga flickan var det fel att erkänna äktenskapet, säger idag Per Skogh på Skatteverkets rättsavdelning. Efter en kammarrättsdom 2009 är praxis att äktenskap med barn under 15 år inte erkänns i Sverige, säger han. – Det är klart att det är beklagligt när det händer.

När förbjöds barnäktenskap?

Lagstiftning. Ett effektivt sätt för att åtgärda barnäktenskap är att göra det förbjudet, det vill säga lagstiftning mot barnäktenskap. Många samhällen har ingen lag mot det och andra blundar för lagen. Den 1 juli 2014 blev det straffbart i att tvinga eller pressa någon till äktenskap i Sverige.

Hur får jag ett vigselbevis?

Borgerlig vigsel bokar du hos kommunens kansli. Efter vigseln får brudparet ett så kallat vigselbevis av vigselförrättaren som ett minne av vigseln. Vigselförrättaren fyller också i intyget för vigsel och skickar tillbaka det till Skatteverket där vigseln registreras i folkbokföringen.

Kan man gifta sig om man är minderårig?

Från den 1 januari 2019 kan ett äktenskap inte bli giltigt i Sverige om någon i paret var under 18 år när de gifte sig. Men, i vissa undantagsfall kan ett utländskt barnäktenskap fortfarande erkän- nas. Till att börja med måste båda vara över 18 år när de ansöker om att få äk- tenskapet registrerat i Sverige.

Share this post