Ny

Nar fornyas tandvardsbidraget?

När förnyas tandvårdsbidraget?

Ditt tandvårdsbidrag förnyas varje år den 1 juli. Läs mer på om allmänt tandvårdsbidrag på Försäkringskassans hemsida här. Den andra delen är högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader.

Hur tidigt kan ett barn få tänder?

Anlagen för tänderna ligger i käkbenet vid födseln och vid sex till åtta månaders ålder börjar tänderna växa. En del barn har tänder redan vid födseln, men det är ovanligt.

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) Bidraget lämnas med 300 kronor per år till dem som är 30–64 år. Ett förhöjt bidrag på 600 kronor per år lämnas till dem som är 20–29 år samt 65 år och äldre. Bidraget förnyas den 1 juli varje år och kan sparas i två år.

Vilken statlig myndighet svarar för tillsyn av Tandvårdsverksamhet?

Bland annat gör hanteringen av amalgam att verksamheter som omfattar tandvård enligt miljöbalken klassas som en miljöfarlig verksamhet. Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning vill ha in information från dig som ska starta en tandvårdsverksamhet eller om du ska göra förändringar i verksamheten.

Vad gör en tillsynsmyndighet inom Patientsäkerhetsområdet?

Nationella myndigheter med särskilda uppdrag inom patientsäkerhetsområdet ska ge vårdgivarna tillräckliga förutsättningar för att främja en hög patientsäkerhet. De styr på olika sätt, till exempel genom föreskrifter eller tillsyn.

Vilka myndigheter reglerar tandvårdens verksamhet?

Myndigheter på tandvårdsområdet – en överblick

  • E-hälsomyndigheten. www.ehalsomyndigheten.se.
  • Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se.
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  • Kemikalieinspektionen.
  • Läkemedelsverket.
  • Myndigheten för vårdanalys.
  • Socialstyrelsen.
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Share this post