Ny

Nar ska Kvartalsmomsen redovisas?

När ska Kvartalsmomsen redovisas?

Momsen för perioden oktober-december måste redovisas och betalas senast den 12 februari följande år om du har kvartalsmoms. Vid denna sista momsredovisning för inkomståret räcker det inte att enbart redovisa momsen på de betalningar man fått in till firman under perioden.

Vad är Momsperiod?

Momsperioden är beroende av omsättningen i din verksamhet och avser hur ofta du måste stämma av din moms. Om du omsätter upp till 1 miljon kan du välja Årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Vad är Kvartalsmoms?

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

Hur fungerar moms enskild firma?

Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten. När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. Du redovisar momsen i en momsdeklaration.

Hur ändrar man Momsperiod?

Om du vill byta period för momsredovisning måste du meddela Skatteverket vilken period för momsredovisning som du vill ska gälla och få verkets godkännande av bytet. Skatteverket meddelar då om de godtar ändringen.

När kan man ändra Momsperiod?

Du ska alltid ändra din momsregistrering om: Ditt beskattningsunderlag blir högre än 1 miljon och du gör din momsdeklaration en gång om året. Ditt beskattningsunderlag blir högre än 40 miljoner och du gör din momsdeklaration en gång per kvartal eller den 12e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång.

När deklarera moms aktiebolag?

När du ska deklarera beror på hur du är registrerad. Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera är genom att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

När gör man momsdeklaration?

För dig som har enskild firma börjar det närma sig det datum som gäller för skattedeklaration 2022. Se den 2 maj. AB/HB & enskild firma: Periodisk sammanställning för EU-moms. (Kvartal: jan, april, juli och okt) via e-tjänst.

Vad är ett kalenderkvartal?

Redovisningsperioden kalenderkvartal är som benämningen anger kalenderårsbunden. Detta innebär att en mervärdesskattedeklaration ska lämnas för varje kalenderkvartal, d.v.s. januari−mars, april−juni, juli−september och oktober–december (26 kap. 26 § SFL).

När lämna in momsdeklaration?

När ska inkomstdeklaration 2 lämnas in?

Inkomstdeklaration 2 ska vara inlämnad senast 1 juli 2022 om du lämnar in deklarationen på papper. Om du deklarerar digitalt måste den vara inlämnad till Skatteverket senast 1 augusti 2022.

Share this post