Ny

Vad ar en handpenning?

Vad är en handpenning?

En handpenning är en summa pengar som betalas i förskott av en köpare vid ingående av ett avtal. Det är alltså en delbetalning av slutlikviden, det totala belopp som ska betalas. Handpenningen fungerar som en säkerhet för säljaren då den visar att köparen är seriös och binder sig till avtalet.

Vad är en handpenning i bostaden?

Handpenningen är en förskottsbetalning/delbetalning av bostaden. När du köper en bostad så betalar du den normalt i två steg. Steg 1:du betalar en handpenning på 10 % av köpeskillingen. Steg 2:slutlikviden (resterande 90%) betalas på tillträdet när du får nycklarna.

Hur kan du låna till handpenningen?

Låna till handpenningen. Handpenningslånet är ett tillfälligt lån som du kan ha tills du får tillträde till din nya bostad, på det sättet slipper du använda ditt sparkapital fram till det är dags att betala kontantinsatsen. Låna upp till 10 procent av bostadens pris. Låna tills du får tillträde till din nya bostad, upp till 6 månader.

Varför erlägger man en handpenning?

Till exempel vid köpavtal (köp av kapitalvaror) är det vanligt att man erlägger handpenning, ofta kontant. Poängen med handpenning ur säljarens perspektiv är oftast att köparen förlorar sin handpenning (eller del av den) om han eller hon av någon anledning inte vill slutföra affären. En vanlig nivå på en handpenning är 10 procent av köpesumman.

Vad är handpenning till för att säljaren drar sig ur?

Enligt avtalslagen så är handpenning till för att säljaren ska ha en säkerhet ifall köparen drar sig ur, kanske har andra potentiella köpare fått avvisas för att ett avtal ingåtts och då står säljaren där med en osåld bil och bortkastad tid.

Share this post