Ny

Vad ar ett ursprungsintyg?

Vad är ett ursprungsintyg?

Ursprungsintyg, upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument – tillstånd. Deklarationer om ursprung använder du för att intyga att varor du exporterar har sitt ursprung i EU. De upprättas på fakturor eller andra kommersiella dokument.

Vad är Ursprungsförsäkran?

Om du exporterar varor med ursprung i EU som ska bearbetas eller förädlas i ett GSP-land använder du en ursprungsförsäkran i de fall köparen behöver ett intyg om varans ursprung.

Vad är Ursprungsvaror?

Om du tillverkar varor kan du behöva göra en kalkyl för att ta reda på om de färdiga varorna är ursprungsvaror. En ursprungskalkyl tas fram i enlighet med ursprungsregeln per vara och handelsavtal.

Vad är Preferenstull?

Fyll i din varas varukod och landkod för det land du ska importera ifrån. Om det i kolumnen på vänster sida, under Åtgärdstyp, står ”preferenstull” eller ”preferenskvot” betyder det att det är möjligt att få förmånstull för varan.

Vad är en Preferenstull?

Med preferenstull avses tullfrihet eller tullsats som är lägre än allmän tull och som beviljas antingen ensidigt av Europeiska unionen eller med stöd av avtal som Europeiska unionen slutit med vissa tredje länder.

Vad är Rex-nummer?

Rex-nummer och kontroll Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land eller ULT behöver ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar om värdet på ursprungsvarorna i sändningen överstiger 6 000 euro. I samband med registreringen får företaget ett Rex-nummer.

När behövs EUR 1?

Varucertifikat EUR. 1 används för att utnyttja förmånliga, oftast hela tullfria, tullsatser i importlandet. Varan måste ha sitt ursprung i Sverige eller EU och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.

Vad betyder Preferentiellt?

Preferentiella ursprungsregler är en nödvändig komponent i frihandelsavtal eftersom de säkerställer att endast avtalsparterna kan dra nytta av tullförmånerna som man kommit överens om i avtalet.

Vad är en fakturadeklaration?

Deklarationen består av en specifik text som är fastställd i respektive handelsavtal. Texten sätter du som exportör på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument. Du behöver alltså inte kontakta Tullverket eller en handelskammare för att få ett varucertifikat utfärdat.

Måste man betala tull från Nederländerna?

När du tar in en vara till Sverige från ett land inom EU, räknas det som så kallad införsel. Varor som du tar med från annat EU-land omfattas huvudsakligen av principen om fri rörlighet för varor inom EU:s inre marknad. Det betyder att du inte behöver betala någon tull, moms eller annan skatt eller avgift för varan.

Share this post