Ny

Vad ar ett verksamhetsbidrag?

Vad är ett verksamhetsbidrag?

För att kunna få bidrag ska verksamheten syfta till att stärka konsumenters inflytande eller ställning på marknader i Sverige. Organisationer som representerar svenska konsumenter i internationella sammanhang kan också få bidrag. Det går också att få bidrag för att delta i standardiseringsarbete.

Vad är offentliga bidrag?

Ett offentligt bidrag är ett stöd från EU, staten, kommuner och formellt fristående organ som bildats av dessa och som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet (BFNAR 2012:1 punkt 24.2).

Hur söker man bidraget?

Ansökan måste vara komplett vid beslut om fördelning om medel. Parallellt sker en bedömning av hur ansökan uppfyller övergripande och specifika kriterier som angetts i uppdraget. Myndigheten genomför skattekontroll avseende idéburna/ideella organisationer innan medel beviljas samt inför varje utbetalning.

Vad är ett arbetsstipendium?

Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till arbetslokaler, investeringar i utrustning och material. Det finns tre typer av arbetsstipendier. Arbetsstipendiet som engångsbelopp tilldelas dig som inte tidigare fått något arbetsstipendium.

Vad är fria musikgrupper?

Det här bidraget finns till för att stödja musikgrupper så att fler kan ta del av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige. Bidraget gör det också möjligt för svenska musikgrupper att göra internationella kulturutbyten. Artist: Kolonien.

När får man bidraget?

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet. Ersättning betalas ut för förbrukning under december 2021, januari 2022 och februari 2022.

Share this post