Ny

Vad ar Huvudutbetalare?

Vad är Huvudutbetalare?

Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudutbetalaren, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudutbetalaren drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har.

Vad innebär jämkning av skatt?

Alla som till exempel har bolån, har fler arbetsgivare eller som endast jobbar en del av året borde göra en jämkning. En jämkning för att betala rätt skatt varje månad. Jämkning betyder att din arbetsgivare gör ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen.

Vad menas med Huvudinkomst?

Med huvudinkomst menas regelbunden ersättning som utgör den fysiska personens huvudsakliga ersättning för arbete (11 kap. 3 § första stycket SFL). Regelbunden ersättning är ersättning för arbete som gäller en bestämd tidsperiod och som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (11 kap. 2 § SFL).

Vad är en sidoinkomst?

Med sidoinkomster menas inkomster som inte är en anställds huvudsakliga arbetsinkomster. På dessa inkomster ska arbetsgivaren eller uppdragsgivaren dra 30% skatt, såvida mottagaren inte har godkännande för F-skatt.

Varför ska man jämka?

Varför ska jag jämka? Genom att jämka kompenserar du för hur den totala årsinkomsten kommer se ut. Det betyder att din preliminära skatt kommer väldigt nära eller blir precis som det slutgiltiga skattebeskedet. På så sätt kan du undvika att råka ut för att betala antingen för mycket eller för lite i skatt.

Får jag jobbskatteavdrag?

Du får en skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) på dina arbetsinkomster. Jobbskatteavdraget får bara räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Hur fungerar jämkning?

Jämkning innebär att din huvudutbetalare gör ett lägre eller ett högre skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Syftet är att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär skatt och din slutliga skatt.

Share this post