Ny

Vad ar kontant utbetald bruttolon?

Vad är kontant utbetald bruttolön?

Det är kontant bruttolön som ingår i rapporteringen av slutliga löner. Det är kontant bruttolön som ska rapporteras till Fora. Det vill säga all lön, före skatt, som betalats ut under januari till och med december, under det år som rapporten gäller.

Vad är pensionsmedförande årslön?

I vissa tjänstepensionssystem kan den pensionsmedförande lönen skilja sig från din verkliga lön. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på kollektivavtal eller det individuella avtalet. Även årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp är oftast pensionsmedförande.

Har man rätt att Löneväxla?

Det är arbetsgivaren som bestämmer om du får löneväxla och ni måste gemensamt komma överens om villkoren. Du kan löneväxla vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Erbjuder din arbetsgivare dig att löneväxla så har du rätt att tacka nej.

Vilken lön ska man anmäla till Collectum?

Varje månad ska ni rapportera den utbetalda bruttolönen för varje anställd i internetkontoret, oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. Grundprincipen är att lön och tillägg till lön ska tas med, men inte kostnadsersättningar. efter bruttolöneavdrag, exempelvis förmånsbil.

Vilka kan Löneväxla?

För att löneväxla bör du ha en månadslön på minst 47 748 kronor (2022) efter avdraget för löneväxling. Om din lön blir mindre än så minskar du din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner.

När ska man anmäla till Collectum?

Rapportera nya medarbetare till oss så snart de börjat, så att de får rätt nivå på sin tjänstepension ITP. Tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare har generellt ITP 2. Ert företag kan också ha förhandlat om att ITP 1 ska gälla för samtliga tjänstemän.

Vilka anställda ska rapporteras till Collectum?

Från och med detta datum ska ni rapportera både den avtalade månadslönen och den utbetalda bruttolönen för anställda som anmäls in till ITP 1. Detta innefattar även de anställda med en lön som överstiger tio inkomstbasbelopp som väljer att gå över till ITP 1. Den avtalade lönen ska bara anges vid inträdet.

Share this post