Ny

Vad ar lagstadgad minimilon?

Vad är lagstadgad minimilön?

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön, utan dessa etableras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivare och fackföreningar, utan direkt statlig inblandning. Vanliga benämningar är då ingångslön eller grundlön.

Vilka länder har lagstadgad minimilön?

Data för Mexiko, Japan, Kanada, Sydkorea, Australien, Israel, Nya Zealand, Chile, Costa Rica och Colombia har lagts till. Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Vad ska man ha i timlön?

Kommunals rekommendationer för löner för kommunalt sommarjobb 2019 var: 16-17 år minst 74 kronor/timme. 18-19 år minst 90 kronor/timme.

Vad är minimilön i Sverige 2021?

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. I många kollektivavtal ligger ingångslönen för personer som är 20 år eller äldre på drygt 22 000 kronor i månaden år 2021.

Vad tjänar en 18 åring i timmen?

Från och med 18 år: 17 527 kr per månad eller 101,31 kr per timme. Från och med 19 år: 18 985 kr per månad eller 109,74 kr per timme. Minimilönerna för perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 fastställs av parterna i mars 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=8FzRybaZMws

Varför finns inga minimilöner i Sverige?

Faktum är att länder som Sverige, Italien och Danmark saknar lagar för minimilön. Något som just dessa tre länder har gemensamt är en stark fackföreningskultur. Sverige har inga lagar som reglerar minimilönerna, de låter fackförbunden förhandla med arbetsgivarna om vad som ska gälla genom kollektivavtal.

Vilka länder har minimilöner?

I EU har 21 av 27 länder en lagstadgad minimilön, medan lönenivåerna i de övriga sex länderna (Österrike, Cypern, Danmark, Finland, Italien och Sverige) fastställs genom kollektivförhandlingar.

Vad är det minsta man får tjäna i timmen?

Nya minimilöner från 1 november 2020 Utan 6 års yrkesvana: 23 854 kr per månad eller 137,88 kr per timme. Med 6 års yrkesvana: 25 617 kr per månad eller 148,07 kr per timme.

Hur mycket är minimilön i EU?

I de 21 EU-länder som har lagstadgade minimilöner beror minimilönenivån i hög grad på det allmänna löneläget i landet. I länder där lönerna generellt sett är höga är också minimilönerna höga. Luxemburg har EU:s högsta minimilön på nära 23 350 kronor i månaden och Bulgarien har EU:s lägsta på drygt 3 400 kronor.

Hur lag lön kan man ha?

Det finns inte heller någon lag som reglerar lägsta löner. Du måste därför bevaka lön och löneökningar själv. Hur låg en lön får vara följer istället av de regler som gäller för ogiltighet av avtal. Du kan alltid ta kontakt med Unionen för rådgivning om du är osäker på vad som gäller.

Share this post