Ny

Vad ar orsakerna till att fa hjartinfarkt?

Vad är orsakerna till att få hjärtinfarkt?

De vanligaste orsakerna till att få en hjärtinfarkt är: 1 Rökning 2 Övervikt och fetma 3 Negativ stress 4 Högt blodtryck, över 130/90 mmHb 5 Höjda blodfettsnivåer, högt kolesterol 6 Diabetes

Vad gör du om du fått en hjärtinfarkt?

Behandling. Behandling. Om du fått en hjärtinfarkt behöver kranskärlet som har täppts till av en blodpropp öppnas så snabbt som möjligt så att blodet åter kan passera som det ska. Det görs vanligtvis med en så kallad akut ballongvidgning av kärlen och i vissa fall med ett blodproppslösande läkemedel.

Kan hjärtinfarkt vara livshotande?

Vid en hjärtinfarkt kan hjärtat skadas så att det inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård, desto större är möjligheten att begränsa hjärtinfarktens utveckling.

Varför är hjärtinfarkt akut syrebrist?

Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötslig bildas i något av hjärtats kranskärl. 24 800 personer i Sverige drabbas av hjärtinfarkt varje år. Snabb behandling är avgörande.

Vilken del av rehabiliteringen efter hjärtinfarkt sker hemma?

En stor del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt sker hemma. Din delaktighet i din närståendes återhämtning kan därför ha stor betydelse. Du kan be att få vara delaktig vid planering av rehabiliteringen redan under tiden på sjukhuset.

Vad är den vanligaste formen av hjärtsvikt?

Den vanligaste formen kallas systolisk dysfunktion eller HFrEF och HFmrEF. Det är då framför allt är den sammandragande så kallade systoliska pumpförmågan som är försvagad. En annan form av hjärtsvikt kallas diastolisk svikt eller HFpEF. Då har du kvar den systoliska pumpförmågan men har symtom och förhöjda NTproBNP-värden.

Vad är onormal trötthet på hjärtinfarkt?

Onormal trötthet är ett vanligt symptom på hjärtinfarkt. Några kan känna sig extremt trött i några veckor innan hjärtinfarkten, speciellt kvinnor.

Share this post