Ny

Vad ar tidsstudier?

Vad är tidsstudier?

Vid tidsstudier analyseras arbetet på plats och är en så kallad direktmetod, vilket innebär att arbetet analyseras direkt medan det utförs. De verktyg som används för tidsstudier är stoppur eller videoupptagning. Syftet med direktanalys är att fastställa ställtid och stycktid för en operation eller produkt.

Vad är en Frekvensstudie?

En frekvensstudie går till så att ett antal observationer noteras under en viss tid med antingen ett konstant eller slumpmässigt tidsintervall. Då mätningen sker, en ögonblicksobservation, ser man till vad mätningsobjektet gör just i den stunden. Objektet kan vara maskiner, människor eller processer.

Hur gör man en tidsstudie?

En tidsstudie är en av flera tekniker som används för att ta fram standardiserade operationstider på aktiviteter. Dessa genomförs oftast av en erfaren tidtagare vars uppgift är mäta tiden det tar att utföra aktiviteten samt subjektivt bedöma vilken arbetstakt operatören håller.

Vad är Frekvensstudier?

Frekvensstudien är en statistisk systematisk modell för att samla in data och analysera hur effektivt tiden utnyttjas i en viss verksamhet.

Vad är Frekvensstudie?

Vad avses med begreppet förbättringsgrupper i TPM arbetet?

Vad avses med begreppet ”förbättringsgrupper” i TPM-arbetet? Förbättringsgrupper startas då problem ej kan avhjälpas av operatörerna själva. Dessa grupper är ”tvärfunktionella” och består förutom operatörer av till exempel underhålls- och produktionstekniker.

Vad avses med Lagerstyrd respektive kundorderstyrd tillverkning?

Vad avses med lagerstyrd respektive kundorderstyrd tillverkning? Lagerstyrd tillverkning innebär att tillverkaren ”gissar” hur mycket produkter som behövs och tillverkar då föremålen och placerar dem i lager.

Vad menas med kundorderstyrd produktion?

I en tillverkning där vissa produktionsaktiviteter startar i förväg är det således i kundorderpunkten tillverkningen går från att vara prognosbaserad till att med hög säkerhet leverera en produkt till en given kund, d.v.s. kundorderstyrd.

Share this post