Ny

Vad betyder oinskrankt makt?

Vad betyder oinskränkt makt?

Ordet oinskränkt är en synonym till otvungen och obegränsad och kan beskrivas som ”obegränsad, fullständig”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av oinskränkt samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad menas med oinskränkt?

Oinskränkt betyder ungefär detsamma som obegränsad.

Vad menas med obegränsat?

Obegränsad betyder ungefär detsamma som gränslös.

Vad menas med att vara enväldig?

Enväldig kan beskrivas som ”som bestämmer ensam”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av enväldig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är medfaren?

Ordet medfaren är en synonym till ruffig och skamfilad och kan bland annat beskrivas som ”sliten”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av medfaren samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är elegans?

Elegans betyder ungefär detsamma som smakfullhet.

Vad menades med att en regent var enväldig?

Envälde är ett statsskick där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare (diktator) med absolut makt. En sådan härskare kan bestämma över samhällets styrelse, obunden av lagar som stiftats av andra. Ingen maktdelning existerar.

Vad ledde reduktionen till?

I samband med reduktionen förlorade adeln en stor del av sin makt, men kungen blev desto mäktigare. Reduktionen lugnade samtidigt bönderna som inte längre behövde frukta adeln i lika hög grad. Karl XI var nu enväldig. I fortsättningen kunde han styra landet utan att lyssna på riksdagen eller adelsmännen i rådet.

Är medfaren korsord?

Synonymer till medfaren

  • sliten, skamfilad, härjad, tilltygad, utnött, nött, sjaskig, sjavig, åtgången, ruffig, tilltufsad, tufsig, tärd. motsatsord. hel, välbehållen.
  • Användarnas bidrag. tilltufsad, tufsig.

Vad betyder fela?

Betydelse: Göra någonting oriktigt eller orätt, afvika frän det rätta.

Har elegans korsord?

Synonymer till elegans

  • smakfullhet, förfining, finess, stil, snits, ackuratess, stilfullhet, grace, glamour, behag, fräs, stajl, stuns, klass, finhet, piffighet, raffinemang, stass. motsatsord. smaklöshet, ofinhet.
  • Användarnas bidrag. prakt, finhet.

Varför blev det bostadsbrist i Sverige under 1700 talet?

Krigen på 1600-talet och i början av 1700-talet hade ruinerat Sverige. Landet var därför tvunget att byggas upp även finansiellt (ekonomiskt). För att Sverige skulle kunna återhämta sig var det viktigt att lokalisera, mobilisera (samla ihop) och utnyttja alla resurser som fanns inom rikets gränser.

Share this post