Ny

Vad finns det for fysiologiska och psykologiska betydelse av din styrketraning och andra utforda aktiviteter for den kroppsliga formagan och halsan?

Vad finns det för fysiologiska och psykologiska betydelse av din styrketräning och andra utförda aktiviteter för den kroppsliga förmågan och hälsan?

Rörelse och träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Regelbunden fysisk aktivitet har även en antidepressiv effekt hos personer med neurologiska sjukdomar. Träningen förbättrar livskvalitet och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens.

Vad förebygger fysisk aktivitet för sjukdomar?

Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till förbättrad hälsa, livskvalitet, minne, stämningsläge och fysisk kapacitet. Regelbundet fysiskt aktiva personer har en lägre risk för exempelvis typ 2-diabetes, övervikt/fetma, hjärt- och kärlsjukdom, demens, vissa cancerformer och förtidig död.

På vilket sätt kan den fysiska förmågan påverka hälsan?

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa.

På vilket sätt påverkas våra muskler och muskelceller av att styrketräna?

– Vid tyngre styrkeutveckling blir nervsystemets samarbete med muskulaturen bättre och vid tunga vikter blir detta mer påtagligt då nervsystemet blir bättre på att aktivera musklerna. Detta sätter igång processer i muskler så att muskelmassan ökar och det blir större muskelceller.

Vad menas med Inbaning?

Inbaning är ett resultat av att du övat tillräckligt mycket på rörelse och nervsystemet lärt sig hur den skall koordinera musklerna, alltså skicka ut rätt information till musklerna.

Vad kan en god rörlighet kan förebygga?

Genom att förbättra din aktiva rörlighet kan du träna bättre, motverka stelhet och skador samt få bättre hållning. Rörlighet kan delas upp i två kategorier, aktiv rörlighet och passiv rörlighet. Den aktiva rörligheten är hur rörlig du är med egen muskelkraft.

Share this post