Ny

Vad finns for risker med verktyg VVS?

Vad finns för risker med verktyg VVS?

Arbete med handhållna vibrerande maskiner, exempelvis mejselhammare och slagborrmaskiner, kan ge känsel- och cirkulationsstörningar i händerna. Lång- varigt och intensivt arbete med vibrerande verktyg kan ge bestående skador i form av ”vita fingrar” som beror på att blodcirkulationen i händerna är störd.

Får man använda handskar i maskiner med roterande Chuck verktyg?

Undvik handskar i närheten av roterande verktyg säger jag. Kommer man för nära med en hand utan handskar så har man en chans att dra undan handen och minimera skadan. Med handskar kommer maskinen istället att hugga tag i handsken och dra in mer av handen i en motsvarande situation, med en större skada som följd.

Vilken skada kan du riskera att få när du använder ett sågande verktyg?

Olyckor med roterande, skärande eller sågande maskiner riskerar att blir allvarligare med skärskyddshandskar. Då handsken ej går sönder går det nämligen inte att få loss handen.

Är det lämpligt att använda handskar i roterande maskiner?

Tingsrätten tar upp frågan om handskar och säger att handskar normalt inte bör användas vid roterande maskiner.

Vilka är de vanligaste skadorna orsakade av maskiner och verktyg?

Fingerskador är det vanligaste och utgör nästan hälften av alla skador med handhållna maskiner och verktyg. Jämfört med maskiner och lyftanordningar är det vanligare att skadorna sitter i händer och handled. Nästan var tredje skada, 28 procent, sitter i händer och handleder.

Vad finns för risker med materialet som ska användas?

Maskintillverkaren måste beakta och åtgärda alla risker som finns i föreskrifterna om maskiner, bilaga 1 (AFS 2008:3) till exempel vilka material som ska bearbetas, vassa kanter, splitter, heta eller kalla ytor, farliga rörliga delar och fallrisker.

Hur bör ett skärande verktyg hanteras för att man ska undvika skador?

se till att verktyg med farliga delar har rätt skydd och att skyddet används korrekt. se till att alla verktyg löpande blir servade och underhållna samt förvaras väl efter användning. Trasiga verktyg ska slängas.

Share this post