Ny

Vad gjorde Gorbatjov?

Vad gjorde Gorbatjov?

Hans politik kom allt mer att leda till instabilitet i Östeuropa och förebådade Sovjetunionens och kommunismens fall. Michail Gorbatjov fick Nobels fredspris 1990.

Vilka faktorer ledde till Sovjetunionens sammanbrott 1991?

Vilka faktorer ledde till Sovjetunionens sammanbrott 1991? När samhället demokratiserades blev möjligt att ifrågasätta hela sovjetsystemet. I flera av delrepublikerna växte sig nationalistiska strömningar allt starkare och Estland, Lettland och Litauen krävde sin självständighet. Kommunismen skulle inte överleva.

När upplöstes Warszawapakten?

Warszawapaktens logotyp. Warszawapakten var en militär försvarsallians 1955-1991 som upprättades av Sovjetunionen under kalla kriget som en motreaktion mot NATO som bildades 1949. Warszawapaktens medlemmar utgjordes av Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland (DDR), Polen, Ungern, Bulgarien och Rumänien (se karta).

Vilka är de två viktigaste orsakerna till att Sovjetunionen upplöstes?

Glasnost och perestrojka Dessa förändringar innebar att livet blev allt friare i Sovjetunionen. Samtidigt ökade frihetskraven från flera av Sovjets republiker, främst från de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) som ville uppnå självständighet.

Vem efterträdde Jeltsin?

Putin utsågs som tillförordnad president den 31 december 1999 av den då avgående presidenten Boris Jeltsin, och hade denna befattning fram till valet den 26 mars 2000. Då valdes Putin till president för en första period mellan 7 maj 2000 och 2004.

Vilken roll spelade den sovjetiske regeringschefen Michail Gorbatjov för kommunismens sönderfall i Europa och Sovjetunionen mellan 1989 1991?

Michail Gorbatjov valdes till Sovjetunionens ledare 1985. Hans politik gjorde att omvärlden slappnade av, militär nedrustning mellan öst och väst och mer frihet för länderna i Östeuropa. I Polen röstades kommunisterna bort från makten 1989, vilket blev inledningen till kommunismens fall i Östeuropa.

Vad hände med Warszawapakten?

Officiellt var den ett frivilligt militärt samarbete mellan de kommunistiska staterna i Östeuropa och Sovjetunionen, men i praktiken styrdes organisationen av Moskva. Warszawapakten bestod tills kalla kriget var över och medlemsländerna började dra sig ur. Pakten upplöstes formellt den 1 juli 1991.

Varför ökade Berlinmurens fall kraven på självständighet i Sovjetunionen?

Han hoppades på att hans reformer skulle rädda Sovjetunionens ekonomi, resultatet blev dock inte som han tänkte sig. Den ekonomiska förändringen ledde efter några år till livsmedelsbrist och svår inflation och den ökade demokratin ledde till att många grupper i olika delar av landet började kräva politisk frihet.

Vilka blev de viktigaste följderna av kalla kriget?

Kalla krigets följder Demokratin kom nu att spridas till långt fler länder än tidigare, och för de kapitalistiska länderna i västvärlden öppnades nya marknader i Östeuropa och Asien. Världshandeln utvecklades därmed på allvar och ledde fram till dagens globalisering.

Share this post